Istoria unui oraş medieval: Sighişoara

Puternic centru artistic, reunind activitatea unor pictori, sculptori, creatori de mobilier etc., Sighişoara întâmpină turiştii străini şi români cu aerul său medieval. Aşezată, ca şi Mediaşul, în partea centrală a ţării, tot pe râul Târnava Mare, Sighişoara este singura cetate medievală locuită din ţară şi una din puţinele de acest fel din Europa. Datorită poziţiei sale strategice şi resurselor naturale, zona Sighişoarei a fost locuită din cele mai vechi timpuri. Pe locul actualului oraş a existat o aşezare dacică, apoi un castru roman care şi-a continuat existenţa în timpul migraţiunii popoarelor.
Localitatea, conform cronicilor din secolul al XVIII-lea este datată la 1191 şi 1198, însă fără bază documentară.

’Coloniştii germani (saşi), aşezaţi de regii Ungarei începând cu a doua jumătate a secolului al XII-lea, în sudul Transilvanei, sunt cei care întemeiază o aşezare rurală la baza dinspre sud a Dealului Cetăţii. Prima atestare documentară a aşezării este din 1280, sub numele de Castru Sex. La mijlocul secolului al XVI-lea în urma dezvoltării social-economice centrul se transformă în oraş, menţionat în 1367 sub denumirea de Civita de Seguswar. Cu un secol mai târziu, pericolul turcesc determină construirea zidurilor de apărare lungi de 1 km, care înconjoară tot Dealul Cetăţii.

Zidurile erau prevăzute cu 14 turnuri de apărare unele de o mare frumuseţe arhitectonică (Turnul cu ceas, al Cositorilor, Tăbăcarilor, Aurarilor, Frânghierilor, Măcelarilor, Cojocarilor, Cizmarilor, Lăcătuşilor, Dogarilor, Bărbierilor, Fierarilor) erau construite, apărate şi reparate de către meşteri grupaţi în breslele cele mai importante. În cetate se mai păstrează aproape intact vechiul ansamblu urbanistic cu străzi înguste şi case de locuit de sute de ani. Arhitectura civilă este influenţată de cei bogaţi, mărturie stând edificiile din piatră din zona centrală: Casa cu Cerb a patriciatului, Casa Veneţiană (locuinţa primarului), Casa Vlad Dracul (a autorităţilor oraşului, a corpului de pază şi pentru oaspeţi)’ ,afirmă prof. Livia Buşoiu.

Aici se află monumente de o deosebită valoare culturală şi istorică printre care amintim: Biserica din Deal (sec. XIV – XV), cu arhitectură gotică, decorată cu picturi murale; Biserica Mănăstirii (sec. XV – XVI); Turnul cu ceas, în care este instalat Muzeul oraşului, cu o bogată colecţie de istorie şi artă feudală. De asemenea Casa lui Vlad Dracul întregeşte faima oraşului datorită personalităţii lui Vlad Ţepeş (’Dracula’), fiul voievodului Ţării Româneşi.

‘Sighişoara este un puternic centru artistic, reunind activitatea unor pictori, sculptori, creatori de mobilier, artişti în piatră, bronz, meşteri de orgă, sosiţi din Konigsberg, Salzburg, Boemia, Tirol, dar şi autohtoni ca Elias Nicolai – cel mai mare sculptor al barocului transilvănean.

Sintetizând, Sighişoara este o îmbinare de elemente arhitectonice gotice, renascentiste şi baroce. Datorită arhitecturii sale remarcabile, a poziţie dominante şi a ambianţei geografice, oraşul a fost supranumit încă de la sfârşitul secolului al XIX –lea ’PERLA TRANSILVANIEI’, susţine prof. Livia Buşoiu.

domeniu: 
categorie: