Legume cu mai puţine chimicale

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Directia de Implementare, Reglementare si de Management al Resurselor Bio-tehnologice, la nivelul Directiei Fitosanitare Bucuresti, a dispus constituirea unei comisii formate din specialisti, care a prelevat probe din marile piete agroalimentare din Municipiul Bucuresti. Aceasta prelevare de probe s-a facut conform “ Metodologiei de prelevare a probelor de plante si produse
vegetale” in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru
determinarea nivelului de reziduuri din pesticide, aprobate prin Ordinul
MAAP nr.29/15.02.2001.
Probele ridicate au fost sigilate in scopul evitarii oricaror schimbari sau
modificari privind continutul de reziduuri, acestea au fost puse in lazi
frigorifice in vederea unei protectii adecvate impotriva contaminarii si
deteriorarii in timpul transportului.
S-au prelevat un numar de 13 probe (rosii si castraveti de camp), fiecare
proba avand o greutate de 1 Kg, care au fost etichetate cu urmatoarele date
privind identificarea si anume: piata agroalimentara, felul probei, numele
si prenumele producatorului si adresa acestuia.
S-au prelevat probe din urmatoarele piete agroalimentare: Piata Drumul
Taberei, Piata Domenii, Piata Sudului, Piata Obor.
Probele prelevate au fost transmise catre Laboratorul Central pentru
Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse Vegetale, conform
centralizatorului nr.2255/16.08.2002.

domeniu: 
categorie: