Licitaţia pentru restaurantul aeroportului Otopeni

Miercuri, 28 august 2002, ora 10.00, la sediul Bursei Române de Mărfuri s-a desfăşurat şedinţa de deschidere a ofertelor în cadrul Licitaţiei având ca obiect închirierea unui spaţiu comercial în incinta Aeroportului Otopeni, în vederea desfăşurării activităţii de alimentaţie publică în regim de bar, Etapa I - Preselecţia. Documentaţia aferentă participării la licitaţie, oferită spre achiziţionare începând cu data de 07.08.2002, a fost cumpărată de următoarele societăţi:

S.C. Abela Rocas S.A.
S.C. Gregory’s Romania S.A.
S.C. Volarom S.R.L.
S.C. General Nic Import-Export S.R.L.
S.C. Venus Corporation S.R.L.

Dintre acestea, au depus oferte două societăţi, respectiv:
1. S.C. General Nic Import-Export S.R.L.
2. S.C. Venus Corporation S.R.L.

În cadrul şedinţei s-au deschis ofertele depuse, fiind citite documentele de calificare aferente celor două societăţi, urmând ca în următoarele zile Comisia de evaluare să procedeze la analizarea acestora, în vederea desemnării ofertanţilor calificaţi pentru Etapa a II-a (Licitarea, cu strigare, a preţului).

Desfăşurarea acestei etape a licitaţiei a avut loc în prezenţa reprezentanţilor mass-media.

domeniu: 
categorie: