'Luna curăţeniei de primăvară' - în sectorul 4

Primăria sectorului 4 îi invită pe toţi cetăţenii sectorului 4, agenţii economici, unităţile de învăţământ, asociaţiile de proprietari/locatari şi toate celelalte instituţii de pe raza sectorului 4, să participe la 'Luna curăţeniei de primăvară' care se va desfăşura în intervalul 03 - 31 martie 2003. Acestă campanie va fi coordonată de Primarul sectorului 4, Vasile Mihalache, cu sprijinul SC ADPP 4 SA şi REBU SA, care vor acţiona după următorul desfăşurător:

1. SC ADPP 4 SA va aplica programul de reamenajare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, scuarurilor şi a spaţiilor aferente, prin plantarea de flori şi arbuşti şi va ridica resturile vegetale în urma curăţeniei efectuate de către asociaţiile de proprietari/locatari, în următoarele zone:

- 03-08 martie 2003 - se va acţiona pe străzile cuprinse în perimetrele:
§ Bd. Tineretului, Gh. Şincai, Calea Văcăreşti;
§ Şos. Olteniţei, Str. Ion Iriceanu, Şos. Berceni;
§ Str. Luică, Şos. Giurgiului, Str. Pogoanele;
§ Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Şos. Berceni

- 10-15 martie 2003 - se va acţiona în zonele:
§ Şos. Giurgiului, şos. Olteniţei, Str. Drumul Găzarului

- 17-22 martie 2003 - străzile cuprinse în următoarele perimetre:
§ Bd. Alexandru Obregia, str. Emil Racoviţă, str. Turnu Măgurele
§ Bd. C-tin Brâncoveanu, str. Niţu Vasile, Bd. Alexandru Obregia

- 24-29 martie 2003 - Activităţile se vor organiza în special pentru soluţionarea sesizărilor şi solicitărilor cetăţenilor sectorului 4, în ceea ce priveşte curăţenia, precum şi a altor aspecte legate de înfrumuseţarea zonelor din sector.

Tot în cursul lunii martie se vor executa toaletări ale arborilor situaţi pe aliniamentul străzilor Niţu Vasile, Drumul Găzarului, Emil Racoviţă, Reşiţa şi Alexandru Obregia.

Pe lângă întreţinerea spaţiilor verzi şi montarea materialului dendrologic, în cadrul programelor pentru Luna curăţeniei, sunt cuprinse şi activităţile de montare, întreţinere şi reparare mobilier stradal, lucrările de întreţinere gard metalic, salubrizare stradală.

2. SC REBU SA va efectua curăţenia de primăvară pe următoarele zone, după programul:

- 03-14 martie 2003: străzile din perimetrul: Şos. Giurgiului, str. Drumul Găzarului, Bd. C-tin Brâncoveanu, str. Luică
- 17-30 martie 2003 - perimetrul Splaiul Unirii, Bd. Gh. Şincai, Calea Şerban Vodă, Bd. Libertăţii.

3. O componentă foarte importantă a programului curăţeniei de primăvară în sectorul 4, o reprezintă reabilitarea străzilor afectate în perioada acestei ierni. În acest sens, din 15 martie 2003, va începe asfaltarea integrală a străzilor Poteraşi şi Valerian Prescurea, dar şi plombarea arterelor principale din sectorul 4.

Pe această cale, Primarul sectorului 4, Vasile Mihalache îi roagă pe toţi cetăţenii din sectorul 4 să se implice şi să sprijine cu forţe proprii eforturile primăriei de a avea un sector curat şi civilizat.

domeniu: