'Luna Pădurii' în judeţul Mehedinţi

În judeţul Mehedinţi, până pe 15 aprilie, vor avea loc acţiuni specifice organizate de Direcţia Silvică Drobeta Turnu Severin, şi care se circumscriu activităţilor desfăşurate pe perioada ’Lunii Pădurii’.

Suprafaţa de fond forestier aflată în prezent în administrarea Direcţiei Silvice Drobeta Turnu Severin este de peste 138.000 hectare, fiind administrată de 10 ocoale silvice, la care se adaugă două secţii de producţie, la Şimian şi Pătulele. Principalele specii care se regăsesc în judeţ sunt fagul (36,6%), şi stejarul (34,4%). ‘Ansamblul de lucrări pentru gospodărirea întregii suprafeţe pe care o avem în administrare se referă la exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, regenerarea pe cale naturală şi artificială a pădurii, producerea de puieţi forestieri necesari pentru lucrări de împăduriri, creşterea şi valorificarea păstrăvului, gospodărirea fondurilor de vânătoare, şi lucrări de protecţia pădurii. Toate aceste preocupări se vor regăsi în acţiunile desfăşurate în perioada 15 martie-15 aprilie’, a spus Cornel Ştefan, directorul tehnic al Direcţiei Silvice Drobeta Turnu Severin.

domeniu: 
categorie: