'Luna Pădurii' sărbătorită de Primăria municipiului Mediaş

În perioada 15.03 – 12.04 2003 Primăria municipiului Mediaş a sărbătorit prin diverse acţiuni ’Luna Pădurii’. ’Luna pădurii’ a fost sărbătorită de către Primăria municipiului Mediaş în perioada 15.03 – 12.04 2003 prin diverse acţiuni desfăşurate de către Biroul Protecţie Civilă şi Protecţia Mediului. Astfel, au fost efectuate tăierea coroanelor arborilor ce puteau fi în pericol pentru reţelele de energie electrică, telefoane, troleibuz, cablu. S-au curăţat de uscături şi fasonat arborii din parcuri şi zonele verzi, iar spaţiile verzi şi parcurile au fost ingienizate.
În cartierul Gloria s-au plantat peste 2500 de arbuşti (mesteacăn), scopul acestei acţiuni fiind ’pentru creşterea suprafeţelor împădurite cu circa 2ha, dar şi cu scop de protecţie împotriva alunecărilor de teren’ după cum declară dl. Ioan David, şef birou Protecţie Civilă şi Protecţia Mediului.

domeniu: 
categorie: