Mânăstirile Olteniei -itinerar turistic de actualitate

Mânăstirea Cozia este aşezată pe malul Oltului, în staţiunea balneară Călimăneşti-Căciulata, într-un peisaj de un pitoresc fără seamăn, pe care, în anul 1520, Gavriil Protul de la Sfântul Munte Athos îl numea ‘pământul făgăduinţei’. Important monument de artă şi centru de cultură religioasă din sud-estul Europei, Mânăstirea Cozia a fost zidită între anii 1386 -1388 de Mircea cel Bătrân, un remarcabil prinţ al creştinătăţii de la sfârşitul veacului al XIV-lea şi începutul celui de-al XV-lea. Organizată ca mânăstire de călugari, iniţial cu regim atonit, Cozia deschide drumul marilor ctitorii voievodale de pe meleagurile oltene.

Depozitară a unor nepreţuite comori de arhitectură, pictură, sculptură în piatră, colecţii de carte veche şi obiecte de cult, construită cu rigoarea, ‘simţul măsurii şi gustul logicii ce caracterizează tradiţia bizantină’ (Gabriel Millet, L'Ancient Art Serbe) şi dăinuind timp de şase secole, în care practic întreg edificul ridicat în secolul al XIV-lea s-a păstrat nealterat, Mânăstirea Cozia a influenţat vădit construirea, în arealul dunărean, a bisericilor mânăstireşti care i-au urmat.

La Cozia se păstrează un valoros ansamblu pictural datând din secolul XIV, în pronaosul bisericii mari, remarcabila frescă din Biserica Bolniţa, (ea însăşi o realizare arhitectonică notabilă), datând din secolul al XVI-lea (a doua ca vechime din Oltenia, dupa fresca din Bolniţa Mânăstirii Bistriţa), precum şi o valoroasă pictură brâncovenească. Pronaosul bisericii mari adăposteşte mormântul voievodului Mircea cel Bătrân şi pe cel al maicii Teofana, mama lui Mihai Viteazul.

domeniu: 
categorie: