În Maramureş se fac pregătiri pentru începerea noului an şcolar

Şedinţa Comitetului Operativ Consultativ s-a desfăşurat astăzi, 1 septembrie a.c., cu participarea primarilor de municipii şi oraşe şi şefi de servicii descentralizate. În cadrul întâlnirii au fost abordate următoarele teme: derularea programului lapte-corn; pregătirea începerii anului şcolar; asigurarea funcţionării unor cenetre medicale din teritoriu şi stabilirea locaţiilor pentru construcţia a noi săli de sport. La nivelul judeţului au fost încheiate contractele cu firmele declarate câştigătoare la licitaţia electronică din 20 august a.c.

Pentru cele opt zone în care nu au fost desemnate firmele câştigătoare, în vederea distribuţiei de produse de panificaţie şi de lactate, va fi organizată mâine, 2 septembrie a.c. o nouă licitaţie electronică. Prefectul Ioan Buda şi preşedintele Alexandru Cosma au declarat că este necesară asigurarea condiţiilor de transport; depozitarea şi păstrarea în condiţii igienice şi de calitate a produselor lactate şi de panificaţie. Ei au solicitat implicarea instituţiilor descentralizate, administraţiei publice locale şi a directorilor de şcoli pentru buna derulare a programului destinat preşcolarilor şi elevilor din clasele primare. De asemenea, au fost solicitate intervenţi pentru stimularea producătorilor locali, în special a agenţilor economici din mediul rural.

domeniu: