Marin Drăcea, 'apostolul pădurilor', a fost omagiat la sediul RNP

Astăzi a avut loc, la sediul Regiei Naţionale a Pădurilor din Bucureşti, simpozionul 'Omagiu celui mai mare silvicultor român - prof. Marin Drăcea', manifestare ce se înscrie în sărbătoarea 'Lunii Pădurii'. Ovidiu Ionescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei Publice, a oferit o definiţie succintă a lui Marin Drăcea: 'un om care s-a născut într-o zonă cu puţine păduri a ştiut să aprecieze pădurea'.

Un moment emoţionant al simpozionului l-a reprezentat cuvântul directorului tehnic al RNP, Mihai Daia, care, într-un veritabil 'stil Creangă', a povestit despre copilăria celui care a fost Marin Drăcea. 'Simte de mic farmecul povestirilor din lungile nopţi de iarnă, când cei ai casei, toţi în aceeaşi odaie, le spun pe îndelete. Adoarme şi se trezeşte în beznă, în sfârâitul de fus din furca bunicii, ori în sunetul daracului pe care mama îl strunea cu caiere de lână ori cânepă', a povestit Mihai Daia. Lăudat şi premiat pentru traducere din latină, la şcoala de pe lângă Gimnaziu, din Giurgiu, şcolarul Marin Drăcea s-a evidenţiat pentru setea de carte. 'Atunci când nu muncea pe câmp, Marin citea. Aşa şi-a petrecut multe vacanţe', şi-a amintit Mihai Daia conversaţiile cu învăţătorul satului Izvorul, Stancu Nedea.

Personalitatea profesorului Marin Drăcea a fost evocată de un fost student, prof. dr. ing. Aurel Rusu, în prezent profesor la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov. 'Ca eminent specialist şi desăvârşit orator preda lecţii numai la un înalt nivel ştiinţific şi reuşea să le facă atractive şi convingătoare. Adeseori lecţiile lui însemnau adevărate demonstraţii de patriotism izvorâte din inima', şi-a adus aminte fostul student.

Rând pe rând, vorbitorii au omagiat personalitatea ilustrului întemeietor al silviculturii moderne româneşti.
Ion Machedon, şeful Serviciului de perfecţionare a pregătirii profesionale, învăţământ, relaţii externe şi imagini, a subliniat faptul că Marin Drăcea a fost 'un model, nu doar ca dascăl, la catedră, sau ca cercetător, sau ca diriguitor de instituţii. Poate mai presus de toate, el a fost un adevărat apostol în propovăduirea dragostei şi respectului faţă de pădure, în rândul semenilor săi, valorificând orice prilej pentru inocularea în mintea şi sufletul acestora, a acelei conştiinţe forestiere absolut necesare pentru salvarea pădurilor'.

După seminarul desfăşurat la Regia Naţională a Pădurilor, cei prezenţi l-au omagiat pe Marin Drăcea şi au participat la slujba de pomenire desfăşurată la Cimitirul Belu din Capitală.

domeniu: 
categorie: