Masa monetară a fost în septembrie de 317,3 miliarde lei

Masa monetarã în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii septembrie 2002 de 317 332 miliarde lei. Faţã de luna anterioarã, aceasta a înregistrat o creştere nominalã de 0,8 la sutã (+0,2 la sutã în termeni reali). Tabel 1. Masa monetarã şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 august 2002 (mld. lei) 30 sept. 2002 (mld. lei) Variaþie (%)
Masa monetarã 314 850 317 332 +0,8
Active externe nete 210 154 209 265 -0,4
Active interne nete 104 696 108 068 +3,2
Activele externe nete au scãzut cu 0,4 la sutã, pânã la 209 265 miliarde lei, prin reducerea cu 0,5 la sutã a componentei „Valute convertibile” şi menţinerea practic constantã a componentei „Aur”. Reducerea componentei „Valute convertibile” s-a datorat în principal plãţilor efectuate în contul datoriei publice externe, care s-au situat la un nivel superior intrãrilor reprezentate de creditele externe acordate de FMI conform acordului stand-by (în valoare de 109,4 milioane dolari) şi de cumpãrãrile efectuate de banca centrala de pe piata valutarã.
Activele interne nete s-au majorat cu 3,2 la sutã, pânã la 108 068 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 3,0 la sutã, pânã la 170 243 miliarde lei, iar alte active nete şi-au mãrit soldul negativ cu 2,6 la sutã.
Creditul neguvernamental a crescut în luna septembrie cu 4,1 la sutã (în termeni reali, creşterea cumulatã pe primele nouã luni ale anului s-a cifrat la 19,2 la sutã), pânã la un nivel de 157 003 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 6,3 la sutã a componentei în lei şi cu 2,8 la sutã a celei în valutã (exprimatã în dolari SUA, componenta în valutã s-a majorat cu 3,3 la sutã).
Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 8,4 la sutã (pânã la 13 241 miliarde lei), principalii factori de influenþã fiind: (i) rãscumpãrãrile de titluri de stat (în lei şi în valutã) şi (ii) reducerea contului de disponibilitãþi în lei al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţionalã a României.

Masa monetarã în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 3,0 la sutã, pânã la 71 435 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 2,6 la sutã a numerarului în circulaþie (care s-a cifrat la 42 334 miliarde lei) şi al majorãrii cu 3,5 la sutã a disponibilitãþilor în conturi la vedere (pânã la 29 101 miliarde lei).
Tabel 2. Masa monetarã în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 august 2002 (mld. lei) 30 sept. 2002 (mld. lei) Variaþie (%)
M1 69 383 71 435 +3,0
Numerar în afara bãncilor 41 257 42 334 +2,6
Disponibilitãţi la vedere 28 126 29 101 +3,5
Cvasibanii au înregistrat o creştere de 0,2 la sutã, pânã la 245 897 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 0,8 la sutã, pânã la 79 946 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetarã cifrându-se la 25,2 la sutã (la fel ca la sfârşitul lunii august).
Depozitele în lei ale agenþilor economici au scãzut cu 4,2 la sutã, pânã la 38 077 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au scãzut cu 9,6 la sutã (pânã la 21 822 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 3,4 la sutã (cifrându-se la 7 236 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 5,0 la sutã (pânã la 9 019 miliarde lei).
Depunerile în valutã ale rezidenþilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 1,2 la sutã, pânã la 127 874 miliarde lei (exprimate în dolari, depunerile în valutã au crescut cu 1,7 la sutã, ajungând la 3 869 milioane dolari). În cadrul acestora, depunerile bancare în valutã ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 0,3 la sutã (reprezentând echivalentul a 1 881 milioane dolari).
Tabel 3. Cvasii banii şi componentele acestora
INDICATORI 31 august 2002 (mld. lei) 30 sept. 2002 (mld. lei) Variaţie (%)
Cvasi bani 245468 245 897 +0,2
Economii ale populaþiei 79 337 79 946 +0,8
Depozite în lei ale agenţilor economici 39 742 38 077 -4,2
Depuneri în valutã ale rezidenþilor, din care: 126 389 127 874 +1,2
- populaţia 62 299 62 172 -0,2

Titlurile de stat deþinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii septembrie la 43 563 miliarde lei (în creştere cu 2,6 la sutã faţã de luna august). În cadrul acestora, titlurile în valutã reprezentau echivalentul a 165,6 milioane dolari (în scãdere cu 1,3 la sutã faţã de luna august).
Tabel 4. Titluri de stat în afara bãncilor
INDICATORI 31 august 2002 30 sept. 2002 Variaþie (%)
Titluri de stat în lei în afara bãncilor (mld. lei), din care: 36 891 38 087 +3,2
- populaţia 17 725 17 825 +0,6 Titluri de stat în valutã în afara bãncilor (echivalent mil. dolari), din care: 167,8 165,6 -1,3 - populaţia 69,4 46,3 -33,3

domeniu: 
categorie: