Măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul administraţiei şi al ordinii publice

Prefectura Municipiului Bucuresti a primit din partea Ministerului Administratiei si Internelor o solicitare privind intocmirea unei evaluari a impactului Legii nr. 340/2004 si a H.G. nr. 1844/2004 de la adoptare si pana in prezent. Adresata tuturor prefecturilor din tara, acesta se inscrie in planul de masuri al MAI privind imbunatatirea legislatiei in domeniul administratiei si al ordinii publice. Termenul limita de operare a modificarilor si completarilor in textul Legii 340/2004 si al H.G. nr. 1844/2004 este septembrie 2005. In acest scop, in cadrul Prefecturii Municipiului Bucuresti s-a contituit un grup de lucru prezidat de Subprefectul Adrian Badila. Concluziile grupului de lucru au fost analizate si sintetizate de catre Prefect impreuna cu cei doi Subprefecti si au fost transmise MAI in termenului comunicat.

Una din primele concluzii care a reiesit in urma discutiilor vizeaza statutul aparte al Bucurestiului, si implicit al Prefecturii Municipiului Bucuresti, datorita organizarii administrativ teritoriale a Capitalei. In Bucuresti locuiesc peste 2.000.000 de oameni si zilnic inca un milion de oameni intra si ies din oras, sunt peste 100.000 de societati comerciale. Toate acestea cer solutii particulare in administratia publica.

Grupul de lucru a propus stabilirea de reguli precise de procedura, de relationare cu ministerele, serviciile publice deconcentrate, institutiile descentralizate, autoritatile publice locale, entitatile private, cetatenii. Actualele prevederi legale stabilesc sarcini fara a preciza mijloacele, metodologia, resursele materiale si umane pentru indeplinirea lor. S-a propus eliminarea neconcordatelor cu alte dispozitii legale, cum ar fi legea contenciosului administrativ, statutul functionarului public.

Prin modificarile aduse Legii 340/2004 se doreste si sporirea flexibilitatii, a profesionalizarii functiei unor anumite categorii incepand de la prefect si pana la directorii serviciilor publice deconcentrate.

Analizarea actelor legislative a insemnat o abordare reformatoare asupra viziunii, misiunii, scopului si obiectivelor majore ale institutiei prefectului.

domeniu: 
categorie: