Măsuri de protecţie socială pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective

Persoanele disponibilizate prin concedieri colective pana la data de 31 decembrie 2006, ca urmare a restructurarii sau reorganizarii societatilor comerciale si regiilor autonome, vor beneficia de masuri de protectie sociala si plati compensatorii, stabileste o ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern in sedinta din 29 iunie. Executivul a prelungit astfel aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a societatilor comerciale cu capital de stat si a regiilor autonome. Decizia este necesara intrucat programul de restructurare a unitatilor miniere cuprinde un numar mai mare de disponibilizari pentru anul 2005 decat cel prevazut initial in actele normative.
Prin actul normativ adoptat de Guvern a fost actualizata suma care se acorda disponibilizatilor prin concedieri colective. Acestia vor beneficia, potrivit legii, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care se fac disponibilizarile, comunicat de Institutul National de Statistica. Ordonanta de Urgenta precizeaza si faptul ca veniturile lunare de completare vor fi calculate in functie de salariul mediu net din luna ianuarie a anului in care au loc disponibilizarile.
Actul normativ aduce noi reglementari in ceea ce priveste vechimea in munca pentru minerii disponibilizati. Astfel, in cazul persoanelor din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel putin 17 ani in conditii speciale, 13,5 ani in conditii speciale in zona I de radiatii sau 15 ani in conditii speciale in zona II de radiatii, perioada in care acestea vor beneficia de venit lunar de completare si de plati compensatorii, constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca.
De prevederile OUG beneficiaza doar persoanele disponibilizate care, la data intrarii in vigoare a actului normativ, au contracte individuale de munca pe durata nedeterminata incheiate inainte de 1 ianuarie 2005.
Totodata, ordonanta de urgenta a Guvernului stabileste masuri de reorganizare a Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, astfel incat sa raspunda la eficient cerintelor de regenerare socio-economica a regiunilor miniere.
Astfel, se modifica rolul agentiei pentru a fi in concordanta cu obiectivele, masurile si actiunile programului de implementare a Strategiei industriei miniere. Agentia isi va schimba titulatura in Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM).

Conform noilor reglementari, personalul ANDZM este format din functionari publici si personal contractual. Obiectivul agentiei consta in intocmirea strategiei de regenerare economica si sociala a zonelor miniere si punerea in aplicare a acesteia, prin programe proprii sau prin sprijinirea comunitatilor locale.

Totodata, sunt redefinite atributiile principale ale ANDZM. Acestea sunt:
§ elaborarea si implementarea programului general de regenerare economica si sociala a zonelor miniere si a unor programe locale pentru localitatile sau zonele afectate de restructurarea industriei miniere
§ gestionarea fondurilor si programelor incredintate conform legii si atragerea de fonduri suplimentare prin programe proprii
§ sprijinirea autoritatilor publice, societatilor comerciale, a altor persoane juridice si a comunitatilor din zonele miniere pentru intocmirea de proiecte si atragerea de fonduri destinate regenerarii economice si sociale
§ asigurarea de informatii economice si sociale din zonele miniere necesare Ministerului Economiei si Comertului la elaborarea si actualizarea strategiei de dezvoltare si restructurare a industriei miniere

In vederea flexibilizarii actiunilor agentiei in zonele miniere, actul normativ prevede ca zonele de operare, respectiv localitatile pentru fiecare program gestionat de ANDZM, sa fie stabilite prin ordin al ministrului Economiei si Comertului.

Pentru elaborarea si corelarea punerii in aplicare a programelor sale, ANDZM colaboreaza cu institutii guvernamentale si neguvernamentale, organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale.

Ordonanta de urgenta adoptata de Executiv prevede infiintarea unei comisii interministeriale care sa sprijine ANDZM in rolul de integrator la nivelul regiunilor miniere, precum si pentru corelarea activitatii agentiei cu prevederile strategiei industriei miniere. Totodata, comisia va acorda sprijin pentru:
§ atragerea de surse de finantare in vederea dezvoltarii de programe pentru reconstructia socio-economica a zonelor miniere
§ restructurarea industriei miniere si crearea de noi activitati in zonele miniere
§ reconversia profesionala a persoanelor disponibilizate din sectorul minier
§ refacerea ambientului distrus de activitatile miniere
§ dezvoltarea sociala a localitatilor din zonele miniere
§ restructurarea industriei miniere si crearea de noi activitati in zonele miniere

Comisia interministeriala este formata din reprezentanti ai ministerelor Economiei si Comertului, Finantelor Publice, Integrarii Europene, Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Mediului si Gospodaririi Apelor, Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Transporturilor Constructiilor si Turismului, precum si din reprezentanti ai Agentiei nationale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, Agentiei Romane pentru Investitii Straine, Comisiei Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale, Fondului Roman de Dezvoltare Sociala.

Componenta, atributiile si regulamentul de functionare se aproba prin ordin al ministrului Economiei si Comertului.

Potrivit Ordonantei de urgenta, cele 14 colective zonale cu care functiona pana in prezent ANDZM, vor fi reorganizate in 6 birouri regionale, fara personalitate juridica, care sa se suprapuna cu regiunile de dezvoltare economica din Romania, in scopul armonizarii activitatii acestora in zonele miniere. Cele 6 birouri regionale ale ANDZM vor functiona in Targu Jiu, Petrosani, Baia Mare, Comanesti/Gura Humorului/Piatra Neamt, Alba Iulia si Ploiesti.

In zonele de operare ale ANDZM vor putea functiona reprezentante locale.
Personalul incadrat in prezent in cadrul colectivelor zonale va fi redistribuit conform prevederilor legale, in cadrul birourilor regionale si reprezentantelor locale.

domeniu: 
categorie: