MCSI a ales consultantul care va evalua Compania Naţionala Posta Română SA

MCSI a ales consultantul care va evalua Compania Naţionala Posta Română SA în vederea redresării economice şi manageriale prin privatizare (majorare capital social) cu un investitor strategic care va deveni şi acţionar minoritar.

Comisia numită prin OMCSI nr. 1361/20.12.2011, s-a întrunit pentru a analiza ofertele aferente achiziţiei „Servicii de evaluare a Companiei Naţionale Posta Română SA în vederea redresării economice şi manageriale prin privatizare (majorare capital social) cu un investitor strategic care va deveni şi acţionar minoritar” în valoare de până la 15 000 euro (TVA inclus).

În raportul final al procedurii de achiziţie este prevăzut faptul că în data de 22.12.2011 au fost depuse oferte de la următoarele societăţi comerciale:

- SC KPMG Romania SRL

- Preciss Consulting

Oferta câştigătoare, stabilită conform criteriului de atribuire , respectiv preţul cel mai scăzut, a fost cea depusă de către compania SC KPMG Romania SRL, fiind în valoare de 48.360 lei (TVA inclus).

domeniu: