MediaSind vrea să fie consultată în modificarea legilor SRR şi SRTv

Uniunea Sindicală MediaSind, organizaţie reprezentativă pentru ramura mass-media, cuprinzând, conform Sentinţei Civile nr. 22 din 19.04.2005, 72% din salariaţii angajaţi în presa scrisă, radio, televiziune, tipografii şi difuzare, îşi exprimă indignarea faţă de adoptarea de către Camera Deputaţilor a propunerilor de modificare şi completare a Legii privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTV, fără consultarea organizaţiilor din domeniu. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât conducerea Comisiei de cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor a invitat reprezentanţii mass-media la dezbaterea publică a proiectului respectivei legi abia astăzi, 30 iunie, orele 12.00.

Deşi în ultima vreme, mai ales după respingerea rapoartelor de activitate a SRR şi SRTV, s-a discutat şi s-a pus accent pe importanţa depolitizării conducerilor acestor servicii publice, constatăm cu surprindere că propunerea legislativă a vizat nu depolitizarea Consiliilor de Administraţie, ci, dimpotrivă, politizarea mai accentuată a acestora prin aprobarea modificării care susţine ca numărul reprezentanţilor partidelor în CA să crească, în loc să scadă. Excluderea reprezentanţilor salariaţilor din CA-urile celor două instituţii publice, duce la concluzia că angajaţii, primii interesaţi de bunul mers al celor două societăţi, erau singurii vinovaţi de politizarea SRR şi SRTV.

Graba cu care s-a făcut această modificare a legii este de neînţeles ţinând cont de faptul că doar cu două zile în urmă au fost confirmate de Parlament Consiliile de Aministraţie ale SRR şi SRTV. Constatăm că actuala clasă politică manifestă o clară depărtare de interesele acestor instituţii publice dovedită inclusiv prin excluderea reprezentanţilor salariaţilor. Noul algoritm după care este structurată conducera SRR şi SRTV nu face decât să ne confirme că tocmai politicienii sunt aceia care nu doresc depolitizarea acestor instituţii, ci, dimpotrivă, păstrarea lor sub tutela şi controlul partidelor aflate la putere.

Cerem să se revină asupra deciziei de modificare a componenţei Consiliilor de Administraţie a celor două instituţii pentru a se dovedi buna credinţă a politicienilor şi faptul că aceştia lucrează într-adevăr în slujba celor care i-au votat şi plătesc taxele pentru serviciile publice de radio şi televiziune. În acest sens MediaSind a elaborat un set de propuneri concrete, inclusiv referitor la componenţa consiliilor de administraţie ale celor două societăţi.

Această situaţie de criză declanşată parcă în dispreţul faţă de reprezentanţii presei obligă MediaSind să reacţioneze. Uniunea a adus la cunoştinţa Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor evenimentele din ultimele zile şi a solicitat organizaţiei la care este afiliată să ceară ajutorul tuturor organismelor internaţionale pentru a interveni în soluţionarea conflictului existent.

Ţinând cont de decizia Camerei Deputaţilor, reprezentanţii MediaSind refuză să participe la acest simulacru de dezbatere organizat de Comisia de Cultură astăzi, la Parlament şi va aduce la cunoştinţa opiniei publice în următoarele zile acţiunile de protest pe care le va organiza.

domeniu: 
categorie: