In memoriam Iuliu Maniu şi Ion Mihalache

Luni se împlinesc 54, respectiv 44 de ani de la moartea marilor înaintaşi ai Partidului Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat, Iuliu Maniu şi Mihai Mihalache. Pentru a-i comemora pe cei doi oameni politici care au pus bazele PNŢ, dar şi pentru a-i aduce în atenţia tinerei generaţii, PNŢCD Arges va organiza sâmbătă, 10.02.2007, la biserica din Goleştii-Badii, oraşul Topoloveni, un parastas pentru pomenirea celor doi mari eroi ai neamului românesc. După slujba, membrii Biroului Judeţean de Conducere al PNTCD Argeş vor depune o coroană de flori la monumentul lui Ion Mihalache, din Topoloveni. Iuliu Maniu s-a născut la 8 ianuarie 1873, în localitatea Şimleul Silvaniei (Sălaj). A urmat liceul din Zalău şi a studiat dreptul la universităţile din Cluj, Viena şi Budapesta, devenind doctor în drept în anul 1896. Maniu şi-a început cariera politică în cadrul Partidului Naţional Român din Transilvania, unde, în calitate de vicepreşedinte, a militat pentru lupta parlamentară („activismul”). În urma „Declaraţiei de autodeterminare a românilor din Imperiul habsburgic” (18 octombrie 1918) şi după eşuarea tratativelor cu guvernul maghiar, Consiliul Naţional Român a hotărât convocarea Adunării Naţionale la Alba-Iulia. Iuliu Maniu a fost principalul artizan al Unirii Transilvaniei cu Vechiul Regat, organizând Adunarea Naţională de la Alba-Iulia (1 decembrie 1918) şi concepând, împreună cu Ştefan Cicio Pop, „Rezoluţia Unirii cu Ţara”, visul de secole al naţiunii române. În calitate de preşedinte al Partidului Naţional Român (1918-1926), a purtat tratativele în vederea fuziunii cu Partidul Ţărănesc, condus de Ion Mihalache (1918-1926), astfel încât la 10 octombrie 1926 a luat fiinţă Partidul Naţional Ţărănesc. Opozant ferm al comunizării ţării, Maniu a fost arestat şi judecat pentru „înaltă trădare”, în 1947, după dizolvarea partidului. Condamnat la muncă silnică pe viaţă, a trecut în eternitate la 5 februarie 1953, în penitenciarul de la Sighet. Ion Mihalache s-a născut la 15 februarie 1882, în satul Goleştii-Badii, comuna Topoloveni (Argeş). A urmat cursurile şcolii normale „Carol I” din Câmpulung Muscel, fiind numit învăţător în comuna Ludeşti (Dâmboviţa). Cu grad de căpitan, a participat la războiul pentru întregirea neamului (1916-1918). S-a distins în luptele de la Mărăşeşti, primind Ordinul „Mihai Viteazul”. În decembrie 1918 a întemeiat Partidul Ţărănesc, devenind preşedintele acestuia (1918-1926). Între 1922 şi 1926, Partidul Ţărănesc, condus de Ion Mihalache, se apropie politic şi doctrinar de Partidul Naţional Român din Transilvania, care îl avea preşedinte pe Iuliu Maniu. La 10 octombrie 1926, cele două partide au fuzionat sub denumirea de Partidul Naţional Ţărănesc. Ca şi Iuliu Maniu, Ion Mihalache a fost un opozant al tuturor dictaturilor care s-au instaurat în România după 1938. Dacă în timpul regimului „carlist” şi „antonescian”, Mihalache, alături de Maniu, a putut să-şi continue activitatea politică în ilegalitate, o dată cu instaurarea regimului procomunist al lui Petru Groza, liderul ţărănist avea să cunoască cea mai cruntă represiune. Arestat la Tămădău, în 1947, a fost judecat în acelaşi lot cu Maniu. Condamnat la muncă silnică pe viaţă, Ion Mihalache a murit în penitenciarul de la Râmnicul Sărat, la 5 februarie 1963, exact la 10 ani după Iuliu Maniu. Din gândirea politică a lui Iuliu Maniu „Un partid politic poate să fie şi la noi tot atât de eficient în opoziţie ca şi la guvern, în măsura în care el nu ţine să fie la guvern numai de dragul guvernării. Prin conduita sa morală, prin intransigenţa în principiile sale politice, prin opoziţia pe care o face actelor de ilegalitate şi imoralitate poate deveni un arbitru al situaţiei politice interne”. (Iuliu Maniu, 1920, din „Iuliu Maniu şi strategia democraţiei”, Ion Stanciu, 1993). Din gândirea politică a lui Ion Mihalache „România trebuie să fie, înainte de toate, România dreptăţii. Aceasta înseamnă a face cu putinţă fiecăruia locul ce se cuvine capacităţii sale de muncă, de inteligenţă, de talent, de cinste – în ordinea socială, în ordinea de stat”. (Discurs ţinut la aniversarea fuziunii, 1936)

domeniu: 
categorie: