Mihail Dumitru a participat la reuniunea Consiliului Uniunii Europene

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Mihail Dumitru, a participat luni, 29 Martie, la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultură şi Pescuit), la Bruxelles.

Principalele teme abordate în cadrul reuniunii au fost: Îmbunătăţirea funcţionării lanţului de aprovizionare cu alimente în Europa; Viitorul PAC - Măsuri de gestionare a pieţei post 2013; Agricultura şi PAC din perspectiva Strategiei UE 2020.

Au mai fost prezentate:
raportul trimestrial al Comisiei privind piaţa produselor lactate – a fost evidenţiată tendinţa de redresare a acestui sector, cu creşterea preţurilor la laptele crud la peste 28 eurocenţi/litru în medie în UE;
situaţia negocierilor multilaterale din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului;
chestiuni diverse, cu informări din partea unor state membre pe anumite domenii specifice de interes.

Consiliul a discutat proiectul de concluzii al Preşedinţiei asupra lanţului agro-alimentar precum şi rolul agriculturii ca sector comunitar strategic în cadrul strategiei 2020.

Ministrul român a sprijinit Concluziile Preşedinţiei privind lanţul agro-alimentar indicând preferinţa pentru prevederile obligatorii ale Codului de bune practici, deoarece experienţa României arată că introducerea voluntară a acestuia nu a avut rezultatele aşteptate. A subliniat importanţa adaptării regulilor concurenţei pentru a permite creşterea puterii de negociere a fermierilor pe lanţul alimentar.

De asemenea, referitor la Strategia 2020, ministrul român a evidenţiat rolul multi-funcţional al agriculturii în ce priveşte:
asigurarea securităţii alimentare în condiţiile creşterii nevoii de alimente (la nivel UE şi mondial);
importanţa dimensiunii sociale a agriculturii prin contribuţia semnificativă la angajarea forţei de muncă în zonele rurale şi asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor.
prezervarea mediului natural prin contribuţia la atenuarea efectelor schimbărilor climatice.

Cu ocazia Consiliului miniştrilor agriculturii şi pescuitului, ministrul Dumitru a participat la o întâlnire informală a miniştrilor agriculturii din Partidul Popular European, care au convenit să se întâlnească regulat pentru a armoniza poziţiile în privinţa viitorului PAC post 2013. La eveniment au participat 9 miniştri, precum şi preşedintele PPE, Wilfried Martens.

domeniu: 
categorie: