Ministerul Finanţelor îşi calculează bugetul pentru anul 2009

Ministerul Finanţelor Publice a demarat elaborarea bugetului general consolidat pe anul 2009. Noua filozofie bugetară va ţine seamă de noile condiţii macroeconomice, de obiectivele stabilite prin programul de guvernare şi de efectele crizei internaţionale asupra economiei româneşti.

Strategia bugetară şi fiscală, precum şi politicile macroeconomice pentru anul 2009 şi pe termen mediu se vor baza pe o analiza detaliată a situaţiei economice şi financiare a ţării din anul 2008. Ministerul Finanţelor Publice va finaliza această analiză la începutul lunii ianuarie. Obiectivul viitoarei construcţii bugetare este ajustarea deficitului bugetar şi a deficitului de cont curent către niveluri sustenabile din punctul de vedere al finanţării. Ministerul Finanţelor Publice este deschis colaborării cu mediul de afaceri, sindicatele şi patronatele, cu Banca Naţională a României şi cu Asociaţia Română a Băncilor, astfel încât să găsească o platformă comună de promovare a unor politici economice coerente, care să limiteze efectele crizei economice.

Stabilitatea macroeconomică şi menţinerea atractivităţii investiţionale reprezintă obiective importante pentru Guvern în perioada următoare. De aceea, este nevoie de măsuri care să limiteze cheltuielile de funcţionare a administraţiei publice şi să sporească gradul de absorbţie a fondurilor europene pentru a putea creşte investiţiile publice şi a îmbunătăţi mediul de afaceri.

În acest sens, în primele două şedinţe de la investire, Guvernul a decis deja să diminueze cheltuielile de funcţionare ale administraţiei publice. Astfel, în anul 2009 vor scădea cu 15% cheltuielile pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii, şi cu 50% cheltuielile pentru achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică, maşini şi echipamente. Pentru a sprijini reducerea cheltuielilor bugetare, guvernul a mai decis să micşoreze cheltuielile cu deplasările şi transportul pentru personalul bugetar şi să optimizeze structura instituţională prin suspendarea ocupării posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice pe întreg anul 2009 şi prin limitarea numărului de funcţii de conducere.

domeniu: 
categorie: