Obligativitatea amenajării accesibilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi

A.N.P.H. a solicitat C.J.Timiş să dispună efectuarea unei analize a sitauţiei existente şi să informeze toate instituţiile cu reponsabilităţi în domeniu în legătură cu prevederile legale. Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Dan Ioan Şipoş, i-a fost remisă, din partea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap o adresă în care se specifică faptul că, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 102/1999 (privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap), modificată şi aprobată prin Legea 519/2002, autorităţile locale şi judeţene, instituţiile publice şi agenţii economici au obligativitatea amenajării accesibilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi, precizează biroul de presă al CJT.
Principalele aspecte prevăzute în actele normative amintite anterior vizează amenajarea clădirilor instituţiilor publice, culturale, sportive etc., a mijloacelor de transport în comun, telefoanelor publice, astfel încât să permită accesul neîngrădit ale persoanelor cu handicap. Costurile acestor lucrări vor fi suportate, după caz, din bugetele proprii ale ministerelor, celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi din bugetele autorităţilor publice locale. Spaţiile de parcare de pe lângă instituţiile de interes public trebuie amenajate şi marcate prin semnul internaţional. Începând cu 1 ianuarie 2004, toate societăţile sau regiile de transport în comun, urban sau interurban au obligaţia să achiziţioneze mijloace de transport special adaptate pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap. Autorităţile abilitate vor elibera autorizaţia de construcţie numai pentru acele proiecte care respectă prevederile în domeniu etc.
Preşedintelui CJT, Dan Ioan Şipoş, i s-a solicitat să dispună efectuarea unei analize a sitauţiei existente în judeţul Timiş şi să informeze toate instituţiile cu reponsabilităţi în domeniu în legătură cu prevederile legale.

domeniu: 
categorie: