Obţinerea paşaportului prin procură

În cazul în care unui cetãtean român, care se aflã temporar în strãinãtate, i-a expirat pasaportul el poate obtine altul pe bazã de procurã. Actele necesare sunt urmãtoarele: procurã specialã cu fotografie aplicatã si certificatã de misiunea diplomaticã sau oficiul consular al României în strãinãtate; cererea tip pasaport, cu fotogafie aplicatã, certificatã de misiunea diplmaticã sau oficiul consular al României în strãinãtate; actul de identitate al solicitantului în original si copie xerox sau copie certificatã de misiunea diplomaticã sau oficiul consular; cetificatul de nastere al solicitantului în original si copie xerox sau copie certificatã de misiunea diplomaticã sau oficiul consular; pasaportul anterior al solicitantului; copie xerox a dreptului de sedere în strãinãtate, cetificatã de misiunea diplomaticã sau oficiul consular al României în strãinãtate; taxe pasaport (547.000 lei + 315.000 lei) plãtite la CEC sau trezorerii; actul de identitate al împuternicitului si copie xerox.

În cazul în care solicitantul aflat în strãinãtate nu detine act de identitate valabil, poate împuternici o persoanã din strãinãtate pentru a-i obtine actul de identitate. De asemenea, în cazul minorilor sub 14 ani aflati în strãinãtate mai sunt necesare si alte documente pentru obtinerea pasaportului personal: actele de identitate ale pãrintilor si copii xerox certificate de misiunea diplomaticã sau oficiul consular; certificatul de cãsãtorie al pãrintilor si copie xerox; copii xerox ale pasapoartelor pãrintilor, certificate de misiunea diplomaticã sau oficiul consular; acordul pãrintilor pentru obtinerea unui pasaport pentru minor, certificat de misiunea diplomaticã sau oficiul consular.

domeniu: 
categorie: