Octavian Ştireanu: O istorie trăită şi mărturisită

Ziarul nostru a împlinit ieri 20 de ani de la apariţie. La 11 aprilie 1990 a ieşit de sub tipar primul număr al cotidianului AZI, ca o refondare a publicaţiei cu acelaşi nume, apărută pentru prima dată în 1932, sub direcţiunea lui Zaharia Stancu.

Marea performanţă este că acest ziar supravieţuieşte! Este cel mai longeviv cotidian dintre cele nou apărute după Revoluţie.
Ziarul a supravieţuit, chiar dacă n-a beneficiat de „binecuvântarea“ niciunui mogul. Nimeni n-a dorit să ne cumpere pentru că toţi au ştiut că nu ne vindem! Niciun ministru nu ne-a cadorisit cu publicitate, niciun guvern nu ne-a creat favoruri, niciun preşedinte nu ne-a avut sub aripa lui protectoare; ba, dimpotrivă.
„Nu am înţeles să ne aservim nimănui. Am fost numai în slujba credinţelor noastre şi în slujba cititorilor noştri, care, câteodată au fost mulţi, câteodată puţini. Un cotidian care nu înţelege să se abată de la rolul lui firesc de receptor şi îndrumător al mulţimilor, pentru a intra în rândul presei de tiraj, ale cărei interese nu totdeauna sunt aceleaşi cu interesele naţiunii, trăieşte greu!“ Aceste constatări din 1939 ale lui Zaharia Stancu sunt prefect valabile şi pentru ziarul nostru.
S-ar fi cuvenit, poate, ca la o asemenea aniversare să organizăm o sărbătoare eclatantă, cu toate mondenităţile care se poartă la astfel de festivităţi. Dar nici vremurile şi nici firea noastră nu ne-au îndemnat spre aşa ceva.
Vom marca, totuşi, acest eveniment, într-o formă pe care o considerăm ceva mai semnificativă şi mai serioasă: vom edita o carte cu toate articolele mai interesante, mai deosebite, mai semnificative apărute în ziarul nostru în aceste două decenii. Din muntele de steril al colecţiei atâtor mii de articole, publicate în peste 6.000 de ediţii din seriile noi ale ziarului, vom încerca să alegem particulele de minereu valoros, adică acele articole care pot să exprime o mărturie sugestivă asupra istoriei acestor ani şi, în acelaşi timp, să dea o imagine elocventă asupra evoluţiei ziarului în acest răstimp.
De pildă, vom publica neapărat în acea carte, articolele de debut în presă ale unor ziarişti care sunt astăzi nume prestigioase ale publicisticii româneşti actuale. Pentru cei care iubesc această meserie, debutul în presă este un moment de neuitat – şi ne mândrim cu faptul că în paginile ziarului nostru au debutat foarte mulţi tineri care sunt astăzi jurnalişti pe deplin consacraţi.
Poate că selecţia articolelor făcute de noi pentru acel compendiu al colecţiei de 20 de ani nu va fi cea mai inspirată. De aceea îi invităm pe toţi cei care au semnat în paginile ziarului nostru – membri ai redacţiei sau doar colaboratori – şi care doresc să-şi regăsească semnătura în acest volum de publicistică să opteze ei înşişi asupra articolelor care vor fi reluate în carte, să ne semnaleze care anume titluri le preferă pentru acest lucru.
Vom publica, desigur, articole sugestive pentru marile bătălii politice purtate în tot acest răstimp, spre a încerca să dăm o imagine unitară asupra modului în care ne-am raportat la convulsionata perioadă a tranziţiei româneşti.
În 20 de ani, cu toţii am evoluat. Lumea a evoluat, societatea a evoluat, poate şi presa a evoluat.
Sunt şanse ca şi fiecare dintre noi să fi evoluat, conform tablei de valori pe care ni le-am asumat şi am încercat să le respectăm de-a lungul timpului. Vom încerca să mărturisim istoria acestei evoluţii prin oglinda timpului, oferită de colecţia ziarului. Ne vom pune această oglindă în faţă pentru a privi munca noastră şi viziunea noastră gazetărească asupra realităţii aşa cum au fost ele, la prezentul istoric al evenimentelor respective şi al perioadelor respective.
Istoria mărturisită public, acum după două decenii, va fi astfel aceeaşi cu istoria trăită de noi şi de ziarul nostru.
În zilele noastre, asumarea propriei istorii trăite este un gest destul de rar, deşi ar reprezenta un simplu exerciţiu de rectitudine morală.
Mulţi sunt încă destul de încremeniţi în proiecte vechi, care nu mai spun nimic prezentului sau cu atât mai mult viitorului.
Alţii au rămas în tranşeele unor războaie care s-au încheiat demult.
Istoria acestor ani de tranziţie am trăit-o cu toţii, dar nu toţi o mărturisesc la fel. Pentru unii, istoria pe care o mărturisesc acum, la două decenii de la marile schimbări din societatea românească, este total diferită de istoria trăită de noi toţi. Sunt destui care-şi modelează mărturiile în funcţie de interese, de oportunităţi, de ceea ce li se pare a fi sursă de glorie ieftină şi celebritate de doi bani.
În ceea ce ne priveşte, ne vom arăta lumii exact aşa cum am fost – cu ideile de atunci, cu opţiunile de atunci, cu ceea ce înţelegeam atunci de la această lume şi de la această profesie. Istoria trăită va fi exact istoria mărturisită.
Suplimentul de faţă este un exerciţiu de început al acelei cărţi ce va fi născută din colecţia de 20 de ani a ziarului „AZI“. N-a putut să fie gata pentru această zi aniversară. Dar, am vrut, măcar, să dăm acest semnal, să mărturisim această intenţie şi să-i invităm pe toţi cei care ne-au fost colegi de-a lungul timpului să ne ajute în concretizarea ei.

domeniu: 
categorie: