Parlamentarii USL Cr. Buşoi şi Nic. Banicioiu: Guvernul pregăteşte distrugerea sistemului sanitar

Cristian Buşoi şi Nicolae Banicioiu au semnat următoarea declaraţie de presă:

"Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de Sănătate din România se află de ieri în dezbatere publică. Mai exact, specialiştii de la Ministerul Sănătăţii au pus şi ei umărul la treabă şi au făcut ceva pentru sistemul sanitar au postat pe site-ul ministerului legea pe care Traian Băsescu le-a înmânat-o. Plăsmuirea materiei cenuşie a membrilor Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din Domeniul Sănătăţii Publice se află pe agenda Guvernului, iar modul meschin în care aceştia organizeaza dezbaterea publică este demnă de un regim totalitar.
 
Promulgarea Legii Sănătăţii este o decizie extrem de importantă, care afecteaza sănătatea şi, implicit, viitorul tuturor românilor. De aceea, publicarea acestui proiect de lege pe site-ul Ministerului Sănătăţii cu câteva zile înainte de Anul Nou nu este decât o stratagemă a actualei guvernări de a limita perioada de dezbatere publică a acestei legi esenţiale pentru  societatea românească. Mai mult, preconizata asumare a răspunderii guvernamentale pe această lege, în stilul deja caracteristic al actualei guvernări, este o dovadă de dispreţ faţă de Parlament, faţă de societatea civilă şi faţă de toţi românii care ar fi avut un punct de vedere asupra acestei legi. Este un atentat la siguranţa şi sănătatea românilor ca o lege care schimbă radical filozofia sistemului de asigurări din România să fie adoptată pe fugă, fără dezbatere şi prin impunerea sa prin procedeul asumării răspunderii.
 
Legea privind reforma în Sănătate a fost dictată de voinţa unui singur om, preşedintele Traian Băsescu, care, după ce a distrus flota României, după ce a stopat dezvoltarea Bucureştiului, după ce la instigarea domniei sale a fost bulversat sistemul de educaţie şi a fost destructurat sistemul de ordine publică, vrea să experimenteze pe români un sistem de sănătate care nu are nimic de-a face cu realităţile din România. A implementa în acest moment un sistem de sănătate creat după modelul olandez, cu unele mecanisme inspirate de sistemul sanitar din S.U.A. este ca şi cum am vrea să trecem direct de la bicicletă la maşina de curse. România, aşa cum recunoaşte şi actualul guvern în expunerea de motive, are cea mai mica investiţie publică în Sănătate dintre toate ţările din Uniunea Europeană. Sistemul de sănătate din România este extrem de slab subfinantat, acumulând în mod tradiţional datorii, cu un grad încă ridicat al plăţilor informale şi cu condiţii improprii în cele mai multe dintre unităţile sanitare.
 
În aceste condiţii, în care banii proveniţi din contribuţiile asiguraţilor sunt cu mult sub nivelul necesar pentru ca sistemul de sănătate să poată funcţiona la un nivel acceptabil, apariţia caselor de asigurări private, orientate în primul rând spre profit, şi care vor putea impune prime de asigurări suplimentare, va restricţiona şi mai mult accesul românilor la serviciile de sănătate, iar cei mai vulnerabili vor fi pacienţii vârstnici şi cei cu venituri mici, adică tocmai acei români care, de obicei, au cea mai mare nevoie de servicii medicale. Casele private de asigurări de sănătate nu sunt intrinsec nocive, însă atunci când ele sunt folosite de un guvern pentru a pasa responsabilitatea şi pentru a se descotorosi de asigurarea serviciilor medicale pentru cei care au nevoie, dar care nu şi le pot permite, ele devin un lucru rău pentru sistemul de sănătate publică.
 
Transformarea spitalelor în societăţi comerciale sau fundaţii nu este decât o strategie pentru privatizarea pe nimic a acestor unităţi, spre beneficiul clientelei portocalii.
 
În plus, aşa cum se arată într-un document atribuit experţilor FMI, legea nu asigură mecanisme de control al chelturii banilor în Sănătate, nu există sancţiuni pentru managerii de spitale care depăşesc bugetele, nu există un mecanism bine definit prin care se stabileşte şi se actualizează pachetul de bază, nu se precizează cum va fi făcută finanţarea spitalelor.
 
Sistemul de sănătate din România trebuie construit pe principiul solidarităţii, iar în centrul său trebuie plasat pacientul, şi nu casele private de asigurări sau clientela portocalie. Avem nevoie de un sistem public de asigurări de sănătate care să funcţioneze eficient, managementul spitalelor trebuie depolitizat, medicii de familie trebuie susţinuţi să degreveze sistemul spitalicesc de pacienţii care pot fi trataţi la nivelul medicinei primare şi ambulatorii. Medicii trebuie stimulaţi material să rămână în ţară şi mai ales să meargă către zonele cu deficit major de personal medical, iar pacienţilor trebuie să le fie protejate drepturile, dar cel mai important, sănătatea trebuie să ajungă la o alocare de 6% din PIB.
 
USL va demara la începutul anului viitor o amplă consultare publică cu toţi cei direcţi implicaţi (pacienţi, medici, farmacişti, personal medical, industria farmaceutică, organizaţii nonguvernamentale, experţi) şi abia după această sesiune de dezbateri,  USL va lansa oferta privind reforma Sănătăţii".
 
domeniu: 
categorie: