'Paşii profetului' de Lucian Blaga, în ediţie trilingvă la Editura Ars Longa

La Editura Ars Longa din Iaşi a apărut volumul „Paşii profetului” de Lucian Blaga, ediţie trilingvă, în franceză („Les Pas du prophète”, traducere de  Paul Villard), engleză („The Steps of the Prophet”, traducere de Rodica Albu) şi germană („Des Propheten Schritte”, traducere de Anneliese Poruciuc şi Andrea Bargan).

Volumul, în ediţie de lux, cuprinde versiunile inedite în cele trei limbi a paisprezece poeme din ciclul „Paşii profetului” de Lucian Blaga, considerate cele mai reprezentative: „Pan”, „Înfrigurare”, „Amurg de toamnă”, „Vara”, „Leagănul”, „Gândurile unui mort”, „În lan”, „Din copilăria mea”, „La mânăstire”, „Daţi-mi un trup, voi munţilor”, „Flori de mac”, „Tămâie şi fulgi”, „Strigăt în pustie”, „Versuri scrise pe frunze uscate de vie”. Prefaţă de George Călinescu (fragment din „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”). Grafica, foarte inspirată, aparţine lui Eduard Rudolf Roth (masterand în Relaţii internaţionale la University of Kent din Bruxelles), care debutează cu acest prilej.
     
Apărută în excelente condiţii grafice, această ediţie de lux este însoţită de 100 de CD-uri cu poemele din „Paşii profetului” în lectura actriţei Doina Iarcuczewicz, ilustraţie muzicală de Gigi Şfaiţer (Teatrul Luceafărul din Iaşi). CD-urile sunt destinate nevăzătorilor.
     
Volumul a apărut cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba şi este al doilea din seria de ediţii trilingve ale poemelor lui Lucian Blaga. Primul, „Poemele luminii”, cu o prefaţă de acad. Constantin Ciopraga, a fost publicat în 2007 şi distins cu Trofeul „Lucian Blaga”.

Pe lângă aspectul lor de ediţii bibliofile, aceste volume se remarcă prin calitatea traducerilor, inedite, dar şi prin felul în care este concepută structura cărţii: fiecare poezie este tipărită în limba română şi, pe pagina vecină, în versiunea în limba străină respectivă, oferind astfel cititorului posibilitatea de a confrunta cu uşurinţă originalul cu traducerea.
     
În 2006 Editura Ars Longa a publicat poemul lui Lucian Blaga „Către cititori” (din vol. „În marea trecere”) tradus în franceză, italiană, spaniolă, portugheză, engleză, germană, suedeză, greacă, arabă, ebraică, rusă, slovacă, ucraineană, maghiară, rromani, macedoneană şi aromână.       În colecţia „Carmina” a aceleiaşi edituri au apărut versiuni în limba latină ale baladelor populare Mioriţa, Meşterul Manole, Toma Alimoş şi ale poemelor lui  Eminescu, Bacovia, Blaga, Arghezi, toate în traducerea prof. univ. Traian Diaconescu.
     
Volumul „Paşii profetului” va fi lansat în cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga” (ediţia a XXVIII-a), care se va desfăşura la Alba Iulia, Lancrăm şi Sebeş în perioada 8–11 mai.

domeniu: 
categorie: