Persoanele vârstnice din Timiş în atenţia instituţiilor de stat

Astăzi, 27 mai, la Prefectura Timiş s-a desfăşurat prima întâlnire a Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, la care au luat parte reprezentanţi ai Prefecturii, Direcţiei pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, Casei de Asigurări de Sănătate, Casei Judeţene de Pensii, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Directiei de Sănătate Publica, Consiliului Judeţean pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, Ligii Pensionarilor din judeţul Timiş şi ai Consiliului Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Coordonarea Comitetului este asigurată de Ionel Dorel Gătlan, subprefectul judeţului Timiş.
În cadrul întâlnirii a fost dezbătut regulamentul de organizare şi functionare a Comitetului, prin care sunt prevăzute şi principalele atribuţii ale acestuia:, respectiv: analizarea problemelor cu caracter socio-economic, care privesc persoanele vârstnice; elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme; elaborarea unor rapoarte anuale care vor fi înaintate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Administraţiei şi Internelor

La următoarea întâlnire, prevăzută pentru iulie, vor fi înaintate propuneri concrete privind modalităţile de soluţionare a problemelor specifice cu care se confruntă această categorie de vârstă.

domeniu: 
categorie: