Petrotub Roman a fost privatizată

Preşedintele Autorităţii pentru Privatizare, Ovidiu Muşetescu, a semnat marţi, 28 octombrie, la sediul instituţiei, contractul de vânzare-cumpărare pentru un pachet de acţiuni reprezentând 69,7680% din acţiunile S.C. PETROTUB S.A. Roman.
Cumpărătorul este LNM HOLDINGS NV, iar valoarea totală a tranzacţiei este de 83 milioane USD.

Redăm în continuare principalele aspecte ale tranzacţiei.

Prezentare generală a societăţii:
Denumire societate: S.C. PETROTUB S.A. Roman;
Adresă: Şoseaua Roman-Iaşi Km 333, tel./ fax. 0341/19962;

Capital social: 361.107.725 mii lei;
Număr de angajaţi: 4664, la data de 28.10.2003.
Procent oferit la vânzare: 69,7680%, reprezentând 10.077.565 acţiuni;
Programul din care face parte: programul de privatizare prin forţe proprii al APAPS;

Obiectul de activitate: producerea şi comercializarea ţevilor fără sudură, laminate la cald, forjate pe dorn, laminate şi / sau trase la rece cu diametre cuprinse intre 6-609 mm şi grosimi de perete 0,5 – 70 mm;

Structura acţionariatului:
A.P.A.P.S.: 69,7680%;
SIF Moldova: 17,4070%;
Alţi acţionari rezultaţi în urma Programul de Privatizare în Masă: 12,8250%;
Date economico-financiare:

La data de 30.08.2003, societatea înregistra pierderi totale de circa 270 miliarde lei, ce reprezintă aproximativ 8 milioane USD.

La data de 30.08.2003, societatea înregistra datorii totale de aproximativ 3.000 de miliarde lei, reprezentând circa 84 milioane USD.

Istoricul privatizării:

În data de 23 iulie 2003, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a lansat spre vânzare prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile un număr de 10.077.565 acţiuni, reprezentând 69,7680% din capitalul social al societăţii comerciale PETROTUB S.A.

Până la data limită, 4 august a.c., la sediul APAPS a fost primită o singură ofertă, din partea LNM HOLDINGS NV.

În urma analizei documentelor depuse de către ofertant, acesta a fost acceptat la negocieri în vederea trecerii în proprietate privată a S.C. PETROTUB S.A. Roman.

Elementele tranzacţiei:

Cumpărător: În urma negocierilor, contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni se semnează împreună cu firma LNM HOLDINGS NV.

Efortul total angajat de către cumpărător: 83 milioane USD din care:

valoarea totală a tranzacţiei, reprezentând preţul pachetului de acţiuni, investiţiile tehnologice şi de mediu: 43 milioane USD;

40 milioane USD datorii comerciale asumate.

Alte obligaţii asumate de cumpărător

Personal asumat la momentul privatizării: 3000 de salariaţi;

să respecte drepturile şi obligaţiile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, precum şi alte acorduri şi înţelegeri existente între sindicate şi patronatul societăţilor;

să respecte legislaţia legatã de protecţia socialã, condiţii de muncă, salarii, păstrarea şi concedierea angajaţilor ;

să determine societăţile să realizeze o cifră de afaceri din care 70% să fie obţinută din obiectul de activitate al societăţii;

să nu înstrăineze sau să nu greveze cu sarcini până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate prin contract sub nici o formă, nici unul din activele societăţii, care concură la realizarea obiectului de activitate al societăţii, sub sancţiunea plăţii valorii de piaţă a activului înstrăinat;

să nu decidă şi/sau să facă demersuri, pe perioada derulării programului investiţional asumat pentru dizolvarea şi lichidarea voluntară a societăţii sau declanşarea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului la cererea debitorului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

domeniu: 
categorie: