PMB face apel la cetăţeni să-şi ridice ajutoarelor alimentare provenite din stocurile de intervenţie

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, face apel la pensionarii sistemului public a căror pensie se află sub 400 lei/lună şi la şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, să se prezente la punctele de distribuţie a ajutoarelor alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitară, pentru a beneficia de acestea.

DGASMB distribuie produsele alimentare in următoarele locaţii:

Punctul de distribuţie  Categoria de beneficiari arondată
1. Cantina de ajutor social – Unitatea Griviţa Calea  Grivitei  nr.216,  sector 1
        Pensionarii şi şomerii, cu domiciliul pe raza sectorului 1 şi 6
2. Centru de zi pentru vârstnici -Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 1 -3, Sector 2
        Pensionarii şi şomerii, cu domiciliul pe raza sectorului 2 şi 3
3. Strada Sălcetului nr. 3 – 5, Sector 4
        Pensionarii şi şomerii, cu domiciliul pe raza sectorului 4 şi 5

Până pe data de 29.12.2011, programul de distribuţie se desfasoara de luni pana vineri, între orele 09.00-18.00.

Cantităţile de produse alimentare aferente unui beneficiar eligibil sunt: 13 kg. de făină, 9 kg. de mălai, 2 kg. de paste făinoase, 8 kg. de orez, 2 kg. de lapte praf, 1 kg. de biscuiţi.

Pentru a putea ridica produsele alimentare, beneficiarii eligibili vor prezenta actul de identitate (BI/CI) şi cu o fotocopie a ultimului talon de pensie (pensionarii) sau a carnetului de şomaj/adeverinţă (şomerii indemnizaţi).

domeniu: 
categorie: