Precizări APAPS privind privatiarea SC MOPAL Bistriţa

Referitor la articolul cu titlul „Proteste sindicale la Bistriţa”, apărut marţi, 18 iunie a.c., în ziarul Bursa, cu privire la faptul că sindicatele PAL şi MOPAL Bistriţa solicită Guvernului să intervină pentru rezilierea contractului de privatizare a S.C. MOPAL S.A. Bistriţa, Direcţia Comunicare a APAPS este în măsură să facă următoarele precizări: S.C. MOPAL S.A. Bistriţa a fost privatizată în două etape, prin încheierea a două contracte de vânzare – cumpărare de acţiuni, după cum urmează:
1. Contractul nr. 235/11.05.1998 încheiat cu S.C. ELECTRONUM S.A. Bucureşti pentru achiziţia unui pachet de acţiuni reprezentând 39,98% din capitalul social al S.C. MOPAL S.A. Bistriţa;
2. Contractul nr. 101/04.03.1999 încheiat cu S.C. ELECTRONUM S.A. Bucureşti pentru achiziţia unui pachet de acţiuni reprezentând 30,0% din capitalul social al S.C. MOPAL S.A. Bistriţa.
În urma analizei modului de îndeplinire a clauzelor contractuale, Departamentul Postprivatizare din cadrul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a stabilit că S.C. ELECTRONUM S.A. Bucureşti şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale asumate.

În data de 9 mai 2002, Comitetul de direcţie al APAPS a aprobat Nota privind confirmarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate de către cumpărătorul S.C. ELECTRONUM S.A. Bucureşti la S.C. MOPAL S.A. Bistriţa.

Confirmarea realizării clauzelor contractuale asumate de către cumpărător prin cele două contracte de vânzare – cumpărare de acţiuni a fost comunicată acestuia prin adresa nr. DPP/1883/16.05.2002.

În aceste condiţii, apreciem că solicitările celor două sindicate care activează în cadrul S.C. MOPAL S.A. Bistriţa şi care sunt sprijinite de către Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, nu mai pot fi soluţionate la nivelul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. Prin urmare, solicitările sindicatelor privind achitarea drepturilor salariale restante, precum şi acordarea tichetelor de masă pentru ultimele 4 luni pot fi rezolvate numai de către administraţia S.C. MOPAL S.A. Bistriţa.

De asemenea, nu mai este posibilă nici rezoluţiunea vreunui contract de vânzare – cumpărare de acţiuni, întrucât cumpărătorul şi-a respectat clauzele contractuale asumate.

Menţionăm că, deşi nu mai are atribuţii în monitorizarea clauzelor contractuale asumate de către cumpărător, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a participat, prin intermediul unui reprezentant al său, la discuţiile care au avut loc la Prefectura Bistriţa între patronatul şi sindicatele din S.C. MOPAL S.A. Bistriţa, în vederea soluţionării situaţiei conflictuale apărute în această societate comercială.

domeniu: 
categorie: 
Autor: