Precizări cu privire la procedura de extrădare

În urma solicitărilor primite  din partea reprezentanţilor mass-media referitoare la procedura de extrădare, Ministerul Justiţiei face următoarele precizări:

1. Conform legislaţiei în vigoare, Ministerul Justiţiei poate solicita extrădarea unei persoane după ce aceasta este localizată/arestată în baza mandatului de urmărire internaţională emis, iar instanţa competentă pronunţă o încheiere motivată prin care constată îndeplinite condiţiile pentru a se solicita extrădarea.

Ministerul Justiţiei nu a fost informat oficial de către Biroul Naţional INTERPOL până la această dată,  cu privire la localizarea cetăţeanului Omar Hayssam pe teritoriul Republicii Arabe Siriene sau pe teritoriul altui stat.

2. La data de 5 mai 2009, Ministerul Justiţiei a transmis autorităţilor competente siriene, prin intermediul MAE, cererea de comisie rogatorie formulată de Curtea de Apel Bucureşti  în dosarul nr. 8263 /2/2007. Cauza a fost strămutată la Curtea de Apel Oradea. Până la acest moment, deşi s-au făcut reveniri la autorităţile siriene, prin MAE, nu  s-a răspuns cererii de asistenţă menţionate.

3. Procedura de extrădare între România şi Republica Arabă Siriană este reglementată, în prezent, de Convenţia între Republica Socialistă România şi Republica Arabă Siriană privind asistenţa juridică în materie civilă, familială şi penală Ratificată prin Decretul nr. 70/1979, publicat în B. Of. nr. 19 din 5 martie 1979.

Potrivit acestui tratat bilateral părţile contractante se angajează să-şi predea reciproc, potrivit regulilor şi condiţiilor prevăzute în prezenta convenţie, în vederea urmăririi penale, judecării sau executării pedepsei, persoanele care se găsesc pe teritoriul uneia din cele două părţi contractante. Decizia în sensul extrădării sau nu a unei persoane din Republica Araba Siriana in România este luata exclusiv de autorităţile siriene după primirea cererii de extrădare.

Potrivit Tratatului în vigoare, prin excepţie, nu pot fi extrădate din Republica Arabă Siriană „persoanele care la data primirii cererii de extrădare sunt cetăţeni ai părţii solicitate” (art. 30).

4. În vederea modernizării cadrului juridic bilateral, în anul 2009, Ministerul Justiţiei a răspuns solicitării MAE şi a elaborat un nou tratat de extrădare. Proiectul de tratat a fost înaintat pe cale diplomatică, prin intermediul MAE, părţii siriene şi vizează crearea unui cadru general în materia extrădării şi nu o situaţie specifică. Ministerul Justiţiei nu a primit, până la acest moment, nici de la partea siriană, nici de la MAE, acceptul, obiecţii ori contrapropuneri cu privire la  documentul înaintat.

 

 

 

domeniu: 
categorie: