Prefectura verifică sesizările primite în legătură cu emiterea dispoziţiilor primarului general

In conformitate cu prevederile pct. 2.2, Cap. III din Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr.l 0/200 1, aprobate prin H.G. nr. 498/2003, pre cum si in temeiul art. 9 din H.G. nr. 950/2001, modificata si completata prin H.G. nr. 1255 din 24.10.2003 'Prefectul exercita controlul aplicarii fazei administrative a Legii nr. 10/2001, cu privire la entitatile implicate in solutionarea notificarilor, care isi au sediul pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.' La Prefectura Municipiului Bucuresti au fost inregistrate, pana in prezent, 31 de sesizari privind emiterea Dispozitiilor Primarului General al Municipiului Bucuresti, sesizari ce provin atat de la persoanele nemultumite, cat si de la Autoritatea pentru aplicarea Legii nr.10 /2001.

In urma sesizarilor adresate institutiei noastre, s-a solicitat Primarului General prin adresa scrisa transmiterea actelor ce au stat la baza emiterii Dispozitiilor emise in baza Legii nr.10/2001.

In raspus, s-a precizat Prefecturii, ca dosarele depuse in baza Legii 10/2001 pot fi studiate de reprezentantii institutiei noastre numai in primarie, sub supravegherea functionarului care a instrumentat dosarul.

Verificarea actelor care au stat la baza emiterii dispozitiilor s-a efectuat de catre reprezentantii Prefecturii Municipiului Bucuresti, pe baza de delegatie, la camera 104, Cabinetul domnului Secretar General Dumitru Stanescu, care a participat impreuna cu reprezentantii Comisiei de aplicare a Legii nr.l 0/2001 din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

Pana in prezent au fost verificate 14 Dispozitii emise de Primarul General, din care pentru dispozitiile 652/2002 si 872/2003 s-au formulat actiuni la Tribunalul Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ, iar Dispozitia 820/11.02.2003 a fost revocata, chiar de Primarul General prin Dispozitia nr .1617 129.10.2003.

Pentru Dispozitia 1603/08.10.2003 s-a facut procedura prealabila, urmand sa se formuleze actiune in instanta in situatia, in care nu se revine asupra acesteia.

Pentru celelalte 10 Dispozitii verificate nu au fost identificate elemente care sa justifice declansarea procedurii privind anularea acestora, motiv pentru care s-a raspuns in acest sens persoanelor ce au formulat sesizarile respective.

Urmeaza ca celelalte sesizari sa fie verificate de calle reprezentantii Prefecturii Municipiului Bucuresti, conform procedurii aratate mai sus.

domeniu: