Prezentarea mănăstirilor Olteniei (V)

Comuna Costeşti, situată pe şoseaua Râmnicu Vâlcea-Târgu Jiu, este renumită prin numărul mare şi valoarea monumentelor istorice de pe teritoriul ei, între care de prim rang sunt Mânăstirea Bistriţa şi Mânăstirea Arnota. Mânăstirea Bistriţa este ctitoria boierilor Craioveşti. Prin ‘Cartea banului Barbu’ de la 1491-1942, prin care ‘Mânăstirea Bistriţa este înzestrată cu sate de ţigani’, avem prima atestare a sfântului lăcaş. Aici, Barbu Craiovescu aduce în 1947 moaştele Sfântului Grigore Decapolitul. În primul deceniu al secolului al XVI-lea, relativ repede dupa apariţia tiparului, la Mânăstirea Bistriţa se înfiinţează prima tipografie din Ţara Românească, condusă de călugarul sârb Macarie.

Istoria frământată a Mânăstirii Bistriţa a avut ca imediată consecinţă distrugerea repetată a acestui aşezământ monahal. Biserica Bolniţă de la Mânăstirea Bistriţa, cea mai veche biserică bolniţă din judeţul Vâlcea, loc destinat îngrijirii celor suferinzi, este singura rămasă din secolul al XV-lea. Pridvorul i-a fost adăugat în epoca brâncovenească. Pictura, care împodobeşte biserica, este de o realizare artistică foarte valoroasă, a doua ca vechime din Oltenia, după cea din pronaosul Mânăstirii Cozia.

În secolul al XIX-lea, domnitorii Gheorghe Bibescu şi Barbu Ştirbei sprijină refacerea ansamblui monahal de la Bistriţa. Este reconstruită biserica mare şi chiliile. Prin grija şi cu sprijinul Episcopiei Râmnicului, ansamblul monastic de la Bistriţa a fost întregit cu corpuri noi de clădiri, în prezent Mânăstirea Bistriţa dispunând de posibilităţi de găzduire pentru aproximativ 40 de pelerini care vin să caute linişte şi reculegere pe aceste meleaguri.

Egumenii Bistriţei, în directă concurenţă cu mari voievozi, zidesc aici biserici care, în viziune contemporană, devin bijuterii ale artei şi geniului creator al poporului român. Alături de cele două mânăstiri amintite, pe teritoriul actual al comunei Costeşti, se cuvine a fi menţionate: Bisericile din Peştera Sf. Grigore Decapolitul, Fostul Schit Păpuşa, Fostul Schit Grămeşti, Fostul Schit de ‘Sub Piatră’, Fostul Schit Peri.

domeniu: