Prezentarea mânăstirilor Olteniei (VII)

Situată la 17 km. de Râmnicu Vâlcea şi la 6 km. de Băile Govora, Mânăstirea de maici Govora, cu hramul ‘Adormirea Maicii Domnului’, îşi aşteaptă vizitatorii în atmosfera specifică de linişte şi pace. Aici vei fi mereu întâmpinat de o măicuţă care te invită să te odihneşti şi să-ţi potoleşti foamea. Frumuseţea florilor din pridvoare îţi pătrunde în suflet. Biserica impresionează prin arhitectura sa, ghidată după regulile simplităţii lipsite de emfază, dar marcantă prin rafinament şi echilibru, prin valoarea artistică a picturii (fresca), prin iconostasul sculptat în lemn de tei aurit, prin icoanele sale, reprezentative realizări ale artei brâncoveneşti. Farmecul acestui aşezământ monahal este întărit de atmosfera medievală pe care o degajă în întregul său ansamblul de la Govora.

Data şi numele primului ctitor nu sunt cunoscute. La sfârşitul secolului al XV-lea, ctitorii recunoscuţi ai actualului ansamblu monastic, domnitorii Vlad Călugărul şi Radu cel Mare, au refăcut-o şi au înfrumuseţat-o. Documentele vremii leagă însă istoria acestui sfânt lăcaş şi de numele lui Vlad Dracul, precum şi de cel al fiului său Vlad Ţepeş. Momente importante în istoria culturii româneşti, legate de Mânăstirea Govora, sunt: aducerea aici a tiparniţei de la Câmpulung, în timpul domnitorului Matei Basarab, înainte de anul 1637, şi tipărirea în 1640 a Pravilei de la Govora, prima carte tipărită în limba română.

domeniu: 
categorie: