Prima revistă dedicată exclusiv pieţei pensiilor private, tipărită de CSSPP

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) anunţă tipărirea buletinul informativ aferent semestrului I 2011 într-un nou format grafic de tip revistă.

Materialul conţine, în plus faţă de datele statistice publicate deja în data de 18 iulie 2011, două noi materiale de analiză.

În editorialul „Concluziile unui început interesant”,  Mihai Şeitan, consilier al preşedintelui CSSPP şi fost ministru al Muncii face o retrospectivă a factorilor care au influenţat pozitiv dezvoltarea pensiilor private din România precum şi o trecere în revistă a potenţialilor factori de risc cu care încă se mai confruntă acest mecanism.

În articolul dedicat rubricii Analiză, Gheorghe Moţ, analist CSSPP, propune folosirea indicatorilor cu privire la participanţii din sistemul de pensii private în studierea tendinţelor pieţii muncii la nivel naţional, aducând argumente tehnice în acest sens.

 

domeniu: