Primăria sectorului 3 a eliberat 50 de autorizaţii comerciale de funcţionare

Primaria Sectorului 3-Serviciul autorizatii de functionare comerciala primeste dosarele pentru preschimbarea autorizatiilor de functionare potrivit Legii 507/2002 la sediul din str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5 (camera 9, parter), de luni pana joi, intre orele 9-12. Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale care au obtinut autorizatii in baza Decretului-Lege nr. 54/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, isi pot desfasura activitatea in baza acestora pe o perioada de un an de la data intrarii in vigoare a legii.

In consecinta, dupa data de 6 noiembrie, autorizatiile eliberate in baza actului amintim isi inceteaza de drept valabilitatea. Dupa expirarea termenului, in vederea continuarii activitatii, este necesara obtinerea autorizatiei potrivit prevederilor Legii 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice.

Dosarul trebuie sa cuprinda urmatoarele documente: actul de identitate si actul de calificare (copii legalizate), actul de domiciliul(copie), actul de detinere a spatiului unde urmeaza sa se desfasoare activitatea (copie legalizata), cazier fiscal (original), cazier judiciar (original), fisa de aptitudine semnata si parafata de medic specialist sau primar de medicina muncii (original), cererile de inregistrare de la Registrul Comertului (2 exemplare - originale), disponibilitate de nume (copie).

Serviciul autorizatii de functionare comerciala primeste dosarele la sediul din str. Lucreţiu Patrascanu nr. 3-5 (camera 9, parter), de luni pana joi, intre orele 9-12.

Pana in prezent, Primaria Sectorului 3 a eliberat peste 50 de autorizatii de functionare si analizeaza cele 300 dosare depuse.

domeniu: