Primăria sectorului 3 iniţiază un dialog cu furnizorii de utilităţi

La iniţiativa primarului sectorului 3, Eugen Pleşca, a avut loc - joi, 13 iunie, la sediul primăriei din strada Parfumului nr. 2-4 - o primă întâlnire între toţi arhitecţii-şefi ai sectoarelor Bucureştiului cu reprezentanţi ai regiilor autonome distribuitoare de utilităţi. Astfel, a fost pusă la punct strategia de coordonare dintre primăriile de sector şi Electrica S.A. pentru a se reuşi în cel mai scurt timp reglementarea şi autorizarea lucrărilor de branşament pe care această societate le execută pe tot cuprinsul Capitalei. Societăţile abilitate de Electrica vor primi autorizaţii pentru executarea lucrărilor de branşamente numai în condiţiile în care va exista contract pentru refacerea pavajului.
În următoarea perioadă, vor avea loc întâlniri cu celelalte societăţi de furnizare de utilităţi urbane pentru a se reuşi - pentru prima dată în ultimii doisprezece ani - soluţionarea problemei „şantierelor din trotuar” care fac atât de dificilă circulaţia pietonilor.
Bucureşti, 14 iunie 2002

domeniu: 
Autor: