Primăria sectorului 6 nu deţine teren care să poată fi acordat gratuit tinerilor

In urma numeroaselor sesizari privind aplicarea Legii 15/2003, potrivit careia tinerilor le pot fi acordate gratuit, la cerere, terenuri in suprafata de 250 metri patrati din patrimoniul privat al primariilor, Primaria Sectorului 6 aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Sectoarele Capitalei nu detin patrimoniu, conform
Legii 215/2001 privind administratia publica locala.
Primaria Municipiului Bucuresti este autoritatea
competenta in aplicarea Legii 15/2003, intrucat detine
patrimoniul si administreaza domeniul public si privat
al Municipiului Bucuresti.
In Bucuresti nu s-a finalizat, pana in prezent,
procesul de inventariere si constituire a
patrimoniului municipalitatii, actiune ce ar fi
trebuit incheiata de Primaria Municipiului Bucuresti
inca de la data de 30 august 1999, conform Legii
213/1998 si Hotararii de Guvern 548/1999.
In Sectorul 6, este in curs de aplicare Legea
10/2001. Documentatiile si solicitarile depuse in baza
acestui act normativ sunt, in prezent, analizate la
nivelul Primariei Municipiului Bucuresti. Potrivit
Legii 10/2001, proprietatea se reconstituie in
principal pe vechiul amplasament. In situatia in care
acesta este afectat de investitii, se pot acorda fie
teren in compensare din terenurile aflate in domeniul
privat al municipalitatii, fie despagubiri banesti.
In decembrie 2002 s-a incheiat aplicarea Legii
18/1991, privind fondul funciar. Din terenurile aflate
in patrimoniul privat al municipalitatii, ramase dupa
aplicarea acestui act normativ, se poate face si
constituirea dreptului de proprietate prin aplicarea
Legii 42/1990 (revolutionari) si a Legii 44/1994
(veterani de razboi).
In concluzie, sectoarele nu detin patrimoniu, conform
Legii 215/2001. Deoarece Primaria Municipiului
Bucuresti detine patrimoniul si administreaza domeniul
public si privat al Capitalei este si singura
autoritate competenta sa aplice Legea 15/2003.

domeniu: 
categorie: