Prin programul RICOP, în municipiul Roşiori au fost modernizate patru străzi

În cadrul programului RICOP, regiunea 3, în municipiul Roşiorii de Vede s-a derulat un proiect de modernizare a patru străzi situate în partea de sud-vest. Situat în contextul parteneriatului pentru aderare şi al Programului Naţional de Aderare la Uniunea Europeană, RICOP – Programul de restructurare a Întreprinderilor şi Reconversie Profesională este programul PHARE prin care UE oferă 100 milioane euro pentru a sprijini Guvernul României în atenuarea impactului social determinat de restructurarea, privatizarea sau închiderea întreprinderilor generatoare de pierderi. Cele 5 componente ale programului, care îmbină componente economice, ocupaţionale şi sociale, reprezintă o abordare integrală a restructurării întreprinderilor şi a forţei de muncă. Componenta lucrării publice are ca obiectiv crearea de locuri de muncă de scurtă durată prin finanţarea unor lucrări publice. Proiectele au ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în zonele incluse în Planul de Restructurare Industrială şi de a creşte interesul investitorilor străini pentru aceste zone.

Se preconizează infiinţarea de proiecte în structuri sociale: transport local, şcoli, şantiere industriale, infrastructură de mediu etc.

În cadrul programului RICOP, regiunea 3, în municipiul Roşiorii de Vede s-a derulat un proiect de modernizare a patru străzi situate în partea de sud-vest, care deserveau un cartier cu peste 150 de locuinţe individuale, şi anume: strada Tudor Barbu pe distanţa de 194m; strada Cireşului 120m; strada Ceauş Firică 410m şi strada Porumbeilor 174m.

Sistemul rutier alcătuit din pământ, cu uşoare împietruiri pe unele zone, cu denivelări, gropi şi şleauri, devenea inpraticabil în sezoanele cu intemperii, în special pentru autoturisme. Apele pluviale stagnau pe carosabil, rezultând, prin circulaţie, noroi care îngreuna traficul auto şi pietonal; bălţile constituiau adevărate focare de infecţie, iar pe timpul verii praful polua aerul.

Proiectul conceptului de Consiliul Municipal Roşiorii de Vede, a beneficiat de un grant RICOP în valoare de 91.266 euro; contribuţia locală a fost de 15.537 euro, fiind create 34 de locuri de muncă în cadrul proiectului, 12 dintre ele fiind ocupate de disponibilizaţi RICOP.

Noul sistem rutier, cu lungimea totală de străzi de 898 m, lăţime de 6 m, cu două trotuare de 1 m, are un carosabil alcătuit din pavaj de bolovani de râu, substrat de nisip şi fundaţie de balast. Trotuarele sunt pavate tot cu piatră de râu cu substrat de nisip, iar ieşirile din fiecare curte sunt pavate ca şi strada, marginile fiind taluzate cu iarbă pentru fixarea zonelor adiacente din pământ.

Lucian Grigore, locuitor pe una din străzile reabilitate, str. Ceauş Firică, a declarat: “Stau din moşi-strămoşi în această zonă, azi foarte importantă pentru circulaţia din sud-vestul Roşiorilor şi nu mai speram să scăpăm de noroi şi praf vreodată. Trebuia să purtăm cizme înalte în sezonul ploios iar, în perioada verii, praful ne acoperea pe toţi, căci traficul crescuse mult în ultimii ani; toţi de aici evitam să mai ieşim din case în aceste perioade. Bine că ne scoate Europa din mizerie, căci dacă era să ne ajutăm singuri, nu cred că mai trăiam eu să văd toate străzile astea făcute.”

domeniu: 
categorie: