Programul Comisiei Europene de susţinere a sectoarelor culturale şi creative

Comisia Europeană a lansat, în data de 23 Noiembrie 2011, programul Europa Creativă, prin care se vor continua, în perioada 2014 – 2020, actualele programe Cultura şi Media.

Cadrul legislativ al programului Europa Creativă este în acest moment în dezbatere la nivelul Consiliului şi al Parlamentului European.

În vederea fundamentării unor puncte de vedere profesioniste, pertinente şi realiste pe care să le prezinte pe durata negocierilor, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional organizează o reuniune de lucru la nivel de experţi cu actorii culturali în data de 10 Ianuarie, orele 12.00, la sediul din Şos. Kiseleff 30, sala Multimedia.

Comisia Europeană propune un buget de 1,8 miliarde de euro şi o structură axată pe trei componente distincte:
• componentă CULTURA, adresată sectoarelor culturale şi creative;
• componentă MEDIA, adresată sectorului audiovizual;
• componentă transversală, prin care se vor acorda garanţii şi credite. 
Părţile interesate sunt invitate să îşi exprime opiniile pe marginea cadrului legislativ propus de Comisia Europeană: Comunicarea Comisiei Europa creativă – Un nou program-cadru pentru sectoarele culturale şi creative 2014 -2020” şi Propunerea de Regulament privind instituirea programului Europa creativă, cu scopul formulării de amendamente tehnice.

domeniu: 
categorie: