Programul seminarului ''Prevenirea şi Intervenţia în Maltratarea Copilului''

23 Octombrie     
 Sosirea participanţilor 24 Octombrie          

10:00     Sesiune de deschidere (Aula Magna - Universitatea de Vest ) Ioan Mihai, Rectorul Universităţii de Vest Alex Şerban, Preşedinte Executiv, Casa NATO Mesajul Excelenţei Sale Adrian Năstase, Primul Ministru al României Gabriela Coman, Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţiei Horia Ciocârlie, Prefectul Judeţului Timiş Pierre Poupard, Coordonatorul reprezentanţei UNICEF în România Kevin Brown, Profesor la Universitatea Birmingham, Centrul pentru Psihologie Judiciară şi Familiară     

      Sesiunea de după amiază Kevin Brown, Profesor la Universitatea Birmingham o Violenţa domestică şi maltratarea copilului    

 25 Octombrie          
     Sesiunea de dimineaţă Prof. Tilman Furniss, Universitatea Munster, Germany o Trauma copilului abuzat, ca sindrom al inhibării, Relaţia dintre dependenţă şi traumă o Psihologia abuzatorului şi psihologia victimei      
    Sesiunea de după-amiază Kate Cairns Training director al SfE Health şi membru al Departamentului de Dezvoltare al Asociaţiei Britanice pentru adopţii şi înfiere (BAAF), UK o Viaţa familială alături de copii care au suferit traume    

 26 Octombrie              
 Sesiunea de dimineaţă Kari Killen, Institutul NOVA, Oslo, Norvegia o Interacţiunea copil - părinţi  
        Sesiunea de după-amiază Kari Killen Institutul NOVA, Oslo, Norvegia o Ataşamentul faţă de copil o Echipa multidisciplinară în intervenţie o Prevenirea universală şi selectivă a violenţei asupra copiilor    

 27 Octombrie      
         Sesiunea de dimineaţă Prof. Tilman Furniss, Universitatea Munster, Germany o Relaţia dintre victimă şi abuzator o Abuzul sexual asupra copilului; dezvoltarea psihopatologică şi consecinţele pe termen lung asupra sănătăţii mentale       
   Sesiunea de după-amiază Prof. Joerg Richter, Universitatea Rostock Germany o Creşterea copilului şi psihopatologia adultului     

28 Octombrie
               
Sesiunea de dimineaţă Prof. J.J.Detraux, Universitatea Liege M. Di Duca, CEFES - Universitatea Libre, Bruxelles o Dezvoltarea unui model de îngrijire specială a nou-născutului cu handicap şi a familiei sale       
   Sesiunea de după-amiază Dr. Sebnem Bilget, Directorul departamentului de Relaţii Internaţionale - Consiliul suprem de radio şi televiziune, Turcia o Media - reglementări naţionale şi internaţionale   

  29 Octombrie        
       Sesiunea de dimineaţă Dr. Howard Levy, Universitatea Chicago’s, Spitalul Louis A. Weiss o Probleme medicale asociate cu abuzul şi neglijenţa o Aspecte asociate cu abuzul repetat şi prezentări complexe privind diversele aspecte ale abuzului sexual o Studii de caz          Sesiunea de după-amiază Dr. Urmil Chaudry, Universitatea din Chicago, Spitalul Louis A. Weiss, Statele Unite o Alcoolismul şi abuzul fizic şi emoţional asupra copilului o Studii de caz   

  30 Octombrie               
Sesiunea de dimineaţă Trine Klette, Institutul NOVA, Oslo, Norvegia o Neglijarea copilului şi apariţia sentimentului de afecţiune în timp o Studii de caz    
      Sesiunea de după-amiază Prof. Martin Eisemann, Universitatea Tromsoe, Norvegia o Structurarea cercetării privind problemele copilului o Stabilirea temelor şi detaliilor privind procesul de cercetare o Alcoolismul parental şi riscurile la adresa copilului o Comportamentul dependent şi riscurile multiple    

 31 Octombrie          
     Sesiunea de dimineaţă Ph.D. Ana Muntean, Universitatea de Vest, Timişoara, România o Standarde în prevenirea abuzului şi neglijenţei copilului o Comunicarea emoţională cu victima Ekaterina Mitova M.D. Universitatea Neofit-Rilski, Blagoevgrad Bulgaria o Abandonul şi neglijarea copilului în fostele state comuniste o Globalizarea şi necesitatea stabilirii unui nou cadru o Cooperarea regională: studii, pregătire, diseminarea informaţiei    
      Sesiunea de după-amiază Vlad Ruchkin, MD, Statele Unite o Copiii şi contactul cu fenomenul violenţei  

   1 Noiembrie         
      Vizite la centre maternale şi case de copii o Centrul Sf. Nicolae (8 vizitatori) o Centrul maternal (8 vizitatori) o Centrul de plasament nr.2 (10 vizitatori) o Centrul de plasament nr.1 (10 vizitatori) o Casa Otniel (12 vizitatori) o Centrul Rudolf-Walter (16 vizitatori) o Centrul Fraţii lui o­nisim (10 vizitatori)     

2 Noiembrie
           
    Sesiunea de dimineaţă Prof. Jonas Ruskus, Universitatea Sia Lithuania o Re-educarea tinerilor în instituţii: problema calităţii serviciilor (rezultate ale unui studiu etnografic din Lituania)         
 Sesiunea de după-amiază Sistematizarea concluziilor: J.J. Detraux, Ana Muntean, Alex Şerban     

domeniu: 
categorie: