Proiect de lege privind cooperarea poliţiilor de frontieră română şi moldoveană

Proiect de lege pentru consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial între Poliţia de Frontieră din România şi cea din Republica Moldova.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial, semnat la Iaşi la 29 noiembrie 2011.
Protocolul vine în sprijinul conlucrării practice între structurile de frontieră din România şi Republica Moldova şi reglementează, printre altele, direcţiile principale de realizare a cooperării, formele şi metodele de cooperare, precum şi aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.     
Documentul de cooperare a fost elaborat în baza Memorandumului cu tema „Negocierea şi semnarea Protocolului între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial” şi a fost semnat la Iaşi, la data de 29 noiembrie 2011, de către inspectorul general al Inspectoratului Generala al Poliţiei de Frontieră Române, chestor şef de poliţie Ioan Buda, şi de către directorul general al Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova, Roman Revenco. 
domeniu: 
categorie: