Protocol PSD-Partida Romilor

P R O T O C O L
DE COLABORARE SI PARTENERIAT POLITIC INTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SI
PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATA DIN ROMANIA...
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, reprezentat de domnul Adrian Nastase, Presedinte
si
PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATA DIN ROMANIA, reprezentata de domnul Nicolae
Paun, Presedinte

Constatand ca:
· intre Partidul Social Democrat si Partida Romilor Social-Democrata din
Romania, ca reprezentanta a etniei romilor in Parlamentul Romaniei, s-au
stabilit relatii de colaborare si sprijin reciproc in spiritul prevederilor
Constitutiei Romaniei, a interesului national, a afirmarii identitatii
culturale a poporului roman, a respectarii si promovarii traditiilor
specifice etniei romilor;

· exista un deplin consens intre cele doua formatiuni asupra unor obiective
de interes national, pentru promovarea unei actiuni politice consecvente
subordonata indeplinirii acesteia;

· este benefica conlucrarea celor doua formatiuni in vederea sustinerii
Programului de Guvernare a PSD si a procesului de integrare a tarii noastre
in structurile euro-atlantice si in Uniunea Europeana.

In temeiul

· Hotararii Biroului Executiv Central al Consiliului National al Partidului
Social Democrat

si

· Hotararii Biroului Permanent al Consiliului National al Partidei Romilor
Social-Democrate din Romania

Cele doua formatiuni politice au hotarat sa incheie urmatorul:

P R O T O C O L

DE COLABORARE SI PARTENERIAT POLITIC INTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SI
PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATA
DIN ROMANIA

1. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT va continua sa promoveze prin programul sau,
prin actiunea sa politica si prin tot ceea ce intreprinde ca principal
protagonist al scenei politice din tara noastra, masurile necesare pentru
realizarea urmatoarelor obiective nationale fundamentale:
- afirmarea unitatii si demnitatii nationale a poporului roman, a
integritatii si suveranitatii statului national unitar roman;
- consolidarea democratiei si a statului de drept, apararea si promovarea
drepturilor omului, a libertatilor fundamentale si a demnitatii tuturor
cetatenilor patriei;
- apararea, promovarea si consolidarea drepturilor persoanelor apartinand
minoritatilor nationale care traiesc pe teritoriul Romaniei, astfel incat sa
se asigure pastrarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si
religioase in spiritul dispozitiilor cuprinse in Constitutia Romaniei si a
tratatelor internationale la care tara noastra este parte;
- promovarea consecventa a programului de redresare si relansare economica
si sociala a tarii in interesul tuturor cetatenilor ei, in vederea
integrarii cat mai rapide a Romaniei in NATO si Uniunea Europeana.

In realizarea acestor obiective nationale fundamentale, Partidul Social
Democrat va beneficia de sprijinul constant al Partidei Romilor
Social-Democrate din Romania.

2. PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATA DIN ROMANIA si PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
vor promova si monitoriza strategia pentru imbunatatirea situatiei romilor,
in conformitate cu actul normativ emis de Guvern la data de 25 aprilie 2001,
prin Hotararea nr. 430.

3. PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATA DIN ROMANIA si PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
vor colabora consecvent pentru respectarea drepturilor cetatenesti, pentru
pastrarea identitatii culturale, spirituale a comunitatilor de romi.

4. PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATA DIN ROMANIA si PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
se angajeaza sa asigure promovarea unor reprezentanti ai elitei romilor in
institutii ale statului, in vederea unei mai mari eficiente in domeniul
educational-civic in randul cetatenilor apartinand acestei etnii.

5. PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATA DIN ROMANIA si PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
se angajeaza sa desfasoare o politica de combatere a xenofobiei si
rasismului, in vederea formarii si mentinerii unui climat civic caracterizat
prin solidaritate, toleranta, liniste sociala si buna convietuire.

6. PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATA DIN ROMANIA si PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
se angajeaza sa promoveze in plan central si local, prin posturi
de radio si TV, un grupaj de emisiuni social-educative, care sa contribuie
la sustinerea obiectivelor politice mentionate anterior.

7. In cadrul Parlamentului, PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT si PARTIDA ROMILOR
SOCIAL-DEMOCRATA DIN ROMANIA se vor consulta asupra proiectelor legislative,
la solicitarea uneia dintre formatiunile politice semnatare ale prezentului
Protocol.

8. PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATA DIN ROMANIA si PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
se vor sustine reciproc in cadrul Parlamentului, atata timp cat ideile,
proiectele de lege, amendamentele la proiectele legislative etc. promovate
de una dintre parti nu intra in contradictie cu programele celor doua
formatiuni politice.

9. La alegerile prezidentiale, candidatul Partidului Social Democrat va fi
sustinut de Partida Romilor Social-Democrata din Romania.
In cazul alegerilor pentru functia de primar si presedinte al consiliului
judetean, cele doua formatiuni politice semnatare ale prezentului Protocol
vor sustine candidatul care este membru al Partidului Social Democrat sau
care beneficiaza de sprijinul PSD.

10. Colaborarea si parteneriatul intre PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT si PARTIDA
ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATA DIN ROMANIA vor functiona in conformitate cu
termenii prezentului Protocol si la nivelul structurilor judetene si locale.
Reprezentantii celor doua formatiuni politice vor colabora atat in cadrul
Guvernului, cat si al prefecturilor si al consiliilor locale.

12. Cele doua formatiuni politice semnatare ale prezentului protocol
recunosc situatia dificila si multitudinea problemelor cu care se confrunta
un mare numar de cetateni de etnie roma, probleme complexe care necesita o
rezolvare pe termen mediu si lung. In vederea elaborarii si implementarii
unei politici coerente pentru rezolvarea acestor probleme, in cadrul
Guvernului se va infiinta un Departament de Stat pentru problemele romilor.

13. Avand in vedere faptul ca problemele specifice etniei romilor se
regasesc, in forme asemanatoare, si in alte tari europene, PSD si PRSD vor
actiona pentru ca aceasta problematica sa fie abordata atat la nivelul
Consiliului Europei, al O.S.C.E, cat si la cel al organismelor U.E, astfel
incat reglementarile in acest domeniu sa dobandeasca o coerenta europeana.

In spiritul prevederilor constitutionale, PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT si
PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATA DIN ROMANIA vor actiona impreuna pentru
dezvoltarea durabila a Romaniei.

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PARTIDA ROMILOR
SOCIAL-DEMOCRATA DIN ROMANIA

PRESEDINTE, PRESEDINTE,

Adrian Nastase Nicolae Paun

Bucuresti, _________________ 2002

=====================================
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PARTIDA ROMILOR
SOCIAL-DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA

P R O T O C O L
DE COLABORARE ŞI PARTENERIAT POLITIC ÎNTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI
PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATĂ
DIN ROMÂNIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

P R O T O C O L

DE COLABORARE ŞI PARTENERIAT POLITIC ÎNTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI
PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATĂ
DIN ROMÂNIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, reprezentat de domnul Adrian Năstase, Preşedinte
şi
PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA, reprezentată de domnul Nicolae
Păun, Preşedinte

Constatând că:
· între Partidul Social Democrat şi Partida Romilor Social-Democrată din
România, ca reprezentantă a etniei romilor în Parlamentul României, s-au
stabilit relaţii de colaborare şi sprijin reciproc în spiritul prevederilor
Constituţiei României, a interesului naţional, a afirmării identităţii
culturale a poporului român, a respectării şi promovării tradiţiilor
specifice etniei romilor;

· există un deplin consens între cele două formaţiuni asupra unor obiective
de interes naţional, pentru promovarea unei acţiuni politice consecvente
subordonată îndeplinirii acesteia;

· este benefică conlucrarea celor două formaţiuni în vederea susţinerii
Programului de Guvernare a PSD şi a procesului de integrare a ţării noastre
în structurile euro-atlantice şi în Uniunea Europeană.

În temeiul

· Hotărârii Biroului Executiv Central al Consiliului Naţional al Partidului
Social Democrat

şi

· Hotărârii Biroului Permanent al Consiliului Naţional al Partidei Romilor
Social-Democrate din România

Cele două formaţiuni politice au hotărât să încheie următorul:

domeniu: 
categorie: 
Autor: