PSD înfiinţează o direcţie proprie pentru silvicultură

Se preconizează organizarea, în luna iulie, a Forumului Silviculturii Bucureşti, 20 iunie - sediul Regiei Naţionale a Pădurilor Departamentul pentru politici în domeniul agriculturii, silviculturii, alimentaţiei şi mediului din cadrul PSD a organizat, la sediul RNP, o întâlnire cu specialiştii în silvicultură. Scopul acestei întâlniri a fost constituirea, în cadrul departamentului amintit, a Direcţiei pentru silvicultură a PSD. În cadrul consfătuirii, a fost prezentat şi analizat 'Programul de lucru al Direcţiei pentru silvicultură' pe perioada mai-decembrie 2002'. Participanţii la întâlnire au remarcat faptul că Direcţia nou înfiinţată va avea un rol important în monitorizarea modului în care instituţiile statului aplică politica Executivului în silvicultură, în iniţierea şi promovarea legislaţiei silvice. În cadrul întâlnirii, s-a propus organizarea unui Forum al silviculturii, probabil în cursul lunii iulie, în cadrul căruia să se analizeze situaţia acestui sector, precum şi măsurile ce se impun pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă silvicultura românească.
La întâlnirea de constituire a Direcţiei pentru silvicultură au participat senatorul Alexandru Lăpuşan, preşedintele Departamentului pentru politici în domeniul agriculturii, silviculturii, alimentaţiei şi mediului din cadrul PSD, Filip Georgescu, director general al RNP şi directorul nou createi direcţii, parlamentari ai partidului de guvernământ, specialişti din cadrul MAAP şi RNP. (Marius DOBRESCU-AMOS NEWS)

domeniu: 
categorie: 
Autor: