Raport de activitate pe 2011 al ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,Ion Ariton

ENERGIE În sectorul energetic, am urmărit mai multe obiective. Pe de o parte, am fost preocupat de reorganizarea sistemului energetic românesc, pe de altă parte am făcut paşi importanţi în proiectele energetice principale.

PROIECTE MAJORE DE INVESTIŢII ÎN ENERGIE
Investiţii de 670 milioane euro în energie
În luna februarie a fost repusă în funcţiune hidrocentrala de la Ciunget-Lotru. Lucrarea de retehnologizare a echipamentelor din hidrocentrala Ciunget-Lotru a avut loc în perioada 2007 – 2011. Contractul, în valoare de 88 milioane euro, a fost finanţat de Banca Mondială printr-un credit care a acoperit aproximativ 75% din valoarea lucrărilor, diferenţa fiind suportată de Hidroelectrica din surse proprii. Principalele lucrări cuprinse în proiectul de retehnologizare au vizat modernizarea echipamentelor aferente celor trei hidroagregate (turbinele hidraulice, generatoarele electrice, instalaţiile de admisie a apei în turbine, transformatoare şi staţii electrice). La finalizarea proiectului au fost atinse principalele obiective propuse: creşterea randamentului hidroagregatelor, reducerea impactului asupra mediului, creşterea gradului de siguranţă în funcţionare şi disponibilitate, obţinerea unui nou ciclu de viaţă al echipamentelor din cadrul hidrocentralei Lotru – Ciunget de cel puţin 30 de ani. Hidrocentrala Lotru-Ciunget are o putere instalată de 510 MWh.
În luna martie au fost puse în funcţiune instalaţiile de fluid dens de la centralele Işalniţa şi Craiova. Investiţia a costat 60 de milioane euro, banii fiind asiguraţi din surse proprii – 28 milioane euro, şi dintr-un credit bancar acordat de CEC, AlphaBank şi BCR, în valoare de 32 milioane euro. Instalaţia de fluid dens permite evacuarea cenuşii şi a zgurei într-un fluid autoîntăritor şi depozitarea într-un spaţiu de 9 ori mai mic decât în varianta clasică. Lucrările au început în 2009.
În luna august 2011 a fost semnat contractul şi au demarat lucrările pentru instalaţia de desulfurare de la centrala electrică Işalniţa, grupurile 7 şi 8. Investiţia este în valoare de 78 milioane euro, sursele financiare fiind asigurate în proporţie de 80% dintr-un credit bancar cu BCR şi BRD, garantat de Eximbank, iar în proporţie de 20% din surse proprii ale Complexului Energetic Craiova. Lucrările vor fi încheiate în noiembrie 2013. După finalizarea acestei investiţii, centrala Işalniţa va încheia şi programul de conformare pentru autorizaţia de mediu.
În luna septembrie 2011 au fost puse în funcţiune instalaţiile de desulfurare de la blocurile 3, 4 şi 5 ale Complexului Energetic Turceni. În luna ianuarie 2012 vom finaliza lucrările la instalaţia de desulfurare şi la blocul 6, ultimul care necesită astfel de lucrări. Investiţia totală, începută în 2008, a fost de 220 milioane euro, asigurată în totalitate dintr-un credit contractat cu Banca de Cooperare Internaţională a Japoniei. De asemenea, se află în derulare o investiţie de 100 milioane euro, realizată în prezent în proporţie de 80 %, la instalaţia de fluid dens. Lucrările vor fi încheiate în octombrie 2012.
În luna septembrie au fost puse în funcţiune instalaţiile de desulfurare de la blocurile 3 şi 6 ale Complexului Energetic Rovinari. Investiţia totală, începută în 2009, a fost de 97,5 milioane euro. Sumele au fost asigurate dintr-un credit acordat de Unicredit în valoare de 77,5 milioane euro, şi din surse proprii.
În luna noiembrie a fost semnat contractul şi au demarat lucrările la instalaţia de desulfurare de la centrala electrică Craiova 2, grupurile 1 şi 2. Investiţia este în valoare de 53,4 milioane euro, sursele financiare fiind asigurate din fonduri europene – 21,2 milioane euro, iar restul din credite bancare. După finalizarea acestei investiţii, centrala Craiova 2 va încheia şi programul de conformare pentru autorizaţia de mediu.
În luna decembrie a fost inaugurată noua hidrocentrală de pe Olt de la Robeşti, jud. Vâlcea. Hidroelectrica a investit la Robeşti din surse proprii 75 de milioane de euro. Lucrările au fost începute în 1989 şi, datorită politicii pe care am introdus-o în domeniul investiţiilor, de a prioritiza obiectivele şi de a asigura surse de finanţare pentru cele aproape de finalizare, am încheiat lucrările în acest an. Centrala de la Robeşti are o putere instalată de 27,1 MW, şi va putea produce 74 Gwh/an. Centrala face parte din amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Cornetu- Avrig, amenajare care cuprinde 5 capacităţi de producţie: Cornetu, Robeşti, Câineni, Racoviţa, Avrig.
AGRI 
După semnarea acordului pentru proiectul AGRI în 2010 la Baku, în ianuarie 2011 a fost obţinut certificatul de înregistrare al companiei de proiect, AGRI LNG Project Company SRL cu sediul în Bucureşti, iar în luna februarie a avut loc prima reuniune a miniştrilor energiei din ţările participante: Azerbaidjan, Georgia, România. La Adunarea Generală a Acţionarilor din martie, a fost aprobată intrarea Ungariei în proiect. După a doua reuniune interministerială, desfăşurată în mai, acţionarii au aprobat majorarea capitalului social al companiei în vederea realizării studiului de fezabilitate. În data de 2 decembrie a fost publicat pe site-ul Romgaz şi pe site-ul AGRI anunţul de participare pentru selectarea proiectantului care să elaboreze Studiul de Fezabilitate. 
REACTOARELE 3 ŞI 4 CERNAVODÃ
Am continuat procesul de negociere pentru realizarea Unităţilor 3 şi 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavodă. După primirea opiniei favorabile din partea Comisiei Europene, am lansat procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului “la cheie”, de Inginerie, Procurare şi Construcţie (IPC). Ofertele preliminare vor trebui depuse până la finele lunii ianuarie 2012. 
După ce companiile RWE, Gaz de France şi CEZ au anunţat retragerea din proiect, am purtat mai multe discuţii cu potenţiali parteneri din China, Korea de Sud, Canada. În data de 5 octombrie 2011 am publicat anunţul prin care am solicitat oferte angajante din partea potenţialilor investitori interesaţi să devină acţionari în proiect. Au ridicat de la sediul SNN documentaţia pentru depunerea de oferte angajante, prezentând un Acord de Confidenţialitate valabil semnat, reprezentantul comercial al Ambasadei Canadei la Bucureşti (marţi 11 octombrie 2011), reprezentanţii Consorţiului coreean BKB CO., Ltd. (joi 13 octombrie 2011) şi reprezentantul Candu Energy (30 noiembrie 2011). În urma delegaţiei oficiale a României la cea de-a XXI-a sesiune a Comisiei Mixte Interguvernamentale Româno – Chineză de colaborare economică, ce a avut loc la Beijing între 19-21 octombrie 2011, în data de 19 octombrie 2011, Nuclearelectrica SA şi China Guangdong Nuclear Power Group au semnat la Beijing, acordul de confidenţialitate privind accesul companiei chineze la documentaţia proiectului privind construirea Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă iar reprezentanţilor părţii chineze le-a fost înmânată documentaţia pentru depunerea de oferte angajante. S-a purtat corespondenţa pe acest subiect şi cu reprezentanţa comerciala a Ambasadei SUA la Bucuresti, căreia i-a fost comunicat prin e-mail anunţul de participare publicat în 5 octombrie 2011. Procedura de selecţie a investitorilor se va încheia în 15 martie 2012.
CENTRALA HIDROELECTRICÃ DE ACUMULARE PRIN POMPAJ TARNIŢA LÃPUŞTEŞTI
În cursul lunii septembrie 2011, am elaborat Memorandumul cu tema: “Coordonarea procedurii de atragere de investitori pentru realizarea obiectivului Centrala Hidroelectrică cu Acumulare prin Pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti”. Memorandumul a fost aprobat de Guvern. Conferinţa investitorilor prilejuită de prezentarea strategiei de atragere a investitorilor pentru realizarea obiectivului CHEAP Tarniţa-Lăpuşteşti a avut loc în data de 3 noiembrie 2011. În perioada 21-23 octombrie 2011 am participat la lucrările sesiunii a XXI-a Comisiei Mixte guvernamentale româno-chineze de colaborare economică. La lucrările acestei sesiuni, între firmele participante, au fost şi reprezentanţi ai firmelor CHINA GEZHOUBA şi SINOHYDRO CORPORATION. De asemenea, pe parcursul anului am avut mai multe întâlniri cu companii germane şi austriece interesate de participarea în proiect. Procedura de elaborare a documentaţiei de licitaţie pentru selectarea investitorilor şi publicarea anunţului în presa internă şi internaţională este în curs de derulare.
NOI CAPACITÃŢI ENERGETICE LA DOICEŞTI
În perioada 13-14 aprilie 2011, S.C. Termoelectrica S.A. şi China Huadian Engineering Co. Ltd. au negociat un Memorandum de Înţelegere având ca obiect stabilirea atât a Structurii de cooperare, cât şi a Planului concret de cooperare.
În data de 14 aprilie 2011, a fost semnat Memorandumul de Înţelegere care a intrat în vigoare ca urmare a aprobării lui de către Consiliul de Administraţie al S.C. Termoelectrica S.A.
În prezent, negocierile tehnice cu partenerii chinezi sunt în fază finală, urmând a fi încheiate la începutul anului 2012.
NABUCCO
În iunie 2011 am semnat în Turcia, la Kayseri, alături de miniştrii omologi din ţările partenere Acordul de Sprijin al Proiectului Nabucco.
REORGANIZAREA SISTEMULUI ENERGETIC
Am considerat că procesul de eficientizare a sistemului energetic trebuie continuat şi am iniţiat proiectul creării a două companii energetice integrate pe cărbune. Am discutat şi negociat proiectul cu sindicatele şi cu Fondul Proprietatea, astfel încât aprobarea lui în toamna acestui an de Guvernul României a fost primită foarte bine de mediul de afaceri şi de toate părţile implicate. În prezent se derulează procesul de înfiinţare a celor două noi companii. Este vorba despre Complexul Energetic Oltenia, (care va reuni Complexele Energetice Craiova, Turceni, Rovinari şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia SNLO) şi Complexul Energetic Hunedoara (care va reuni Electrocentrale Deva, Electrocentrale Paroşeni şi cele 4 mine viabile din Compania Naţională a Huilei Petroşani)
În paralel cu acest proces restructurăm activitatea şi în alte două companii. Astfel, CNH Petroşani şi-a achitat o mare parte din datorii prin predarea a trei mine neviabile către ANAF. Minele vor reveni în administrarea MECMA, urmând a funcţiona până în 2018 cu ajutor de stat, aprobat de Consiliul Miniştrilor Energiei din Uniunea Europeană la propunerea României, Spaniei şi Germaniei. Celelalte 4 mine împreună cu staţia minieră de salvare, explorarea şi prepararea cărbunelui şi cu administraţia companiei CNH vor trece la nou creatul Complex Energetic Hunedoara. De asemenea, ne-am propus să salvăm ce e bun în Termoelectrica şi să închidem activele care produc pierderi.  În acest sens, Termoelectrica a finalizat procesul de separare a activelor viabile de cele neviabile. Pentru achitarea datoriilor către Romgaz, Termoelectrica şi Elcen au dat în plată termocentrala de la Iernut. Astfel, Romgaz devine din acest an producător de energie electrică. Activele viabile sunt salvate şi pot continua activitatea pe profit, iar cele neviabile sunt închise. 
RESURSE REGENERABILE DE ENERGIE
În luna septembrie a acestui an, Guvernul României a aprobat, la iniţiativa MECMA şi ANRE, proiectul de modificare a Legii 220 din 2008 privind stimularea investiţiilor în resursele regenerabile. În urma modificărilor, România are una dintre cele mai bune şi atractive scheme de sprijin în domeniul resurselor regenerabile din Europa. Se estimează că investiţiile în acest domeniu vor atinge 5 miliarde de euro în următorii ani.
CONTRACTELE BILATERALE ALE COMPANIEI HIDROELECTRICA
Una dintre principalele preocupări în domeniul energetic a fost reprezentată de identificarea unor soluţii pentru rezilierea sau renegocierea contractelor bilaterale ale companiei Hidroelectrica. În acest sens, ca urmare a secetei prelungite, în luna septembrie am dispus instituirea situaţiei de forţă majoră, ceea ce a permis companiei să livreze exact atâta energie cât a produs. 
În urma discuţiilor cu reprezentanţii FMI, la jumătatea lunii decembrie am dispus trimiterea de notificări de reziliere a contractelor la primul termen posibil către toţi beneficiarii de contracte bilaterale. Patru dintre acestea au fost reziliate. În paralel, am trimis documentaţia la Direcţia Generală Competitivitate a Comisie Europene în vederea identificării consolidării unei soluţii juridice pentru rezilierea tuturor contractelor.
IMPORT DIRECT DE GAZE DIN FEDERAŢIA RUSÃ
Unul dintre obiectivele avute în vedere în relaţia cu compania rusă Gazprom se referă la posibilitatea importului direct de gaze din Federaţia Rusă. În acest sens am avut două întâlniri cu preşedintele Gazprom, Alexey Miller. Prima, în octombrie 2010, la Bucureşti, iar a doua în octombrie 2011 la Moscova. În urma disuţiilor, partea rusă a acceptat să livreze gaze direct către România pentru companii în care este asociat şi Gazprom şi care produc energie pe bază de gaze naturale. Urmează ca în 2012 să continuăm negocierile cu partea rusă.
MANAGEMENTUL COMPANIILOR
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de afaceri a propus, în luna aprilie 2011 delegaţiei FMI introducerea managementului profesionist în companiile de stat. Noul concept vizează selectarea managerilor de către companii specializate în domeniul resurselor umane. De asemenea, membrii consiliilor de administraţie vor fi desemnaţi pe baza unor criterii profesionale, elaborate de companii specializate. Ca prim pas, în luna iunie 2011 am emis un ordin prin care am separat funcţia de director general de cea de preşedinte al Consiliului de Administraţie. Primele companii care au intrat în acest proces sunt Hidroelectrica, Electrica Furnizare, Romarm şi Oltchim. În luna ianuarie 2012 vor fi selectate companiile care vor desemna candidaţii pentru posturile de manager la cele patru companii.
EXPORTURI
În cursul anului 2011, exporturile au continuat să crească, deşi nivelul s-a temperat în partea a doua a anului. În primele zece luni ale anului 2011 exporturile României au fost de 37,60 miliarde Euro, în creştere cu 23,5 % faţă de volumul exporturilor din aceeaşi perioadă a anului 2010. Volumul importurilor în aceeaşi perioadă este de 45,28 miliarde Euro, în creştere cu 18,5 % faţă de primele zece luni ale anului 2010. Soldul balanţei comerciale după zece luni din anul 2011, în valoare de 7,68 miliarde Euro, este inferior celui înregistrat în aceeaşi perioadă a anul 2010 (o scădere cu 63,6 milioane Euro).
RESTRUCTURAREA MINISTERULUI
În anul 2011, în urma restructurării activităţii şi reducerilor de personal, numărul angajaţilor MECMA a scăzut cu 32%, de la 894 la 614. 
PRIVATIZÃRI
Pentru operatorii economici aflaţi în portofoliul M.E.C.M.A., acţiunile de privatizare vizează atât pachete minoritare de acţiuni cât şi majoritare.
PACHETE MINORITARE DE ACŢIUNI
În luna iulie 2011 s-a desfăşurat oferta publică secundară de vânzare a 9,84% din acţiunile deţinute de statul român la OMV PETROM SA. Întrucât gradul de subscriere la preţul cerut a fost prea mic, Guvernul României a decis reluarea ofertei în 2012.
Am demarat procedurile de privatizare a pachetelor minoritare de acţiuni la toate companiile înscrise în acordul cu FMI: Transelectrica – 15%, Transgaz – 15%, Romgaz – 15%, Hidroelectrica – 10%, Nuclearelectrica – 10%. Toate aceste privatizări vor avea loc pe bursă în 2012.
PACHETE MAJORITARE DE ACŢIUNI
Am demarat procesele de privatizare la S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud, OLTCHIM SA şi ISCIR-CERT. Ele vor fi finalizate în semestrul I 2012. Am separat părţile viabile din Electrica Serv de cele neviabile şi am demarat procedurile de privatizare majoritară la cele şase companii nou-create. Am început procedurile privind privatizarea majoritară a companiei Electrica Furnizare.
ACORDUL CU FMI, BANCA MONDIALÃ ŞI UNIUNEA EUROPEANÃ
În cursul anului 2011, activitatea MECMA a fost evaluată de trei ori de delegaţia instituţiilor financiare internaţionale. Toate angajamentele asumate au fost îndeplinite. La evaluarea din iulie 2011, şeful delegaţiei, Jeffrey Franks a apreciat public MECMA pentru respectarea angajamentelor asumate. La evaluarea din luna octombrie, s-a constatat că pe primele 9 luni ale anului 2011, la companiile monitorizate de FMI (TERMOELECTRICA, ELCEN, CNH, SNLO, OLTCHIM, Complexul Energetic TURCENI, ELECTRICA FURNIZARE Transilvania Nord şi ELECTRICA SERV), cheltuielile cu personalul au fost cu 4,5% mai mici faţă de nivelul aprobat, economiile fiind de 50 milioane lei. Nivelul arieratelor totale, de 10.316, milioane lei s-a încadrat în ţinta fixată, de 10.585,9 milioane lei. Pierderile s-au redus la jumătate faţă de nivelul aprobat, iar 4 companii, Elcen, Turceni, SNLO si Electrica Furnizare au intrat pe profit.  Am efectuat programele de restructurare la SNLO Tg. Jiu, CNH Petroşani şi Termoelectrica.
MEDIUL DE AFACERI
În luna februarie 2011, Guvernul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă privind stimularea tinerilor întreprinzători. Numărul de beneficiari în cadrul acestui program se ridică la 807 tineri antreprenori, din totalul de 1.256 aplicanţi, iar plafonul maxim alocat a fost atins în prima jumătate a lunii octombrie a acestui an. Bugetul alocat pentru anul 2011 a fost de 21.000.000 lei, această sumă acoperind acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru un număr aproximativ de 550 de planuri de afaceri. S-au creat 1542 locuri de muncă.
În luna iunie 2011, Guvernul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă privind introducerea cardului Kogălniceanu pentru IMM-uri. Au fost înregistrate 3.361 aplicaţii. Dintre acestea, 2.800 de dosare au fost evaluate, iar 2.443 dosare au fost admise. Au fost semnate 120 de contracte cu băncile până acum, iar numărul acestora va creşte accelerat în perioada ce urmează. În acest program am atras un număr de 10 bănci partenere.
Ambele programe se derulează prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri, aflată în subordinea MECMA.
În luna iunie 2011 s-a încheiat implementarea proiectului MECMA „Simplificarea procedurilor administrative pentru IMM prin introducerea de birouri unice One Stop Shop”.
În cursul acestui an au fost lansate Strategia Naţională de Export 2011-2015, Strategia Naţională pentru IMM-uri, precum şi o nouă etapă din Programul naţional pentru dezvoltarea comunităţilor locale prin susţinerea afacerilor mici (incubatorul de afaceri).
INVESTIŢII STRÃINE
În 2011, prin reţeaua externă a ministerului, au fost implementate proiecte de investiţii în România în valoare de 575 milioane euro, care au creat peste 5.000 de locuri de muncă. 
RELAŢII EXTERNE
COMISII MIXTE DE COOPERARE ECONOMICÃ ŞI TEHNICO- ŞTIINŢIFICÃ
În acest an au avut loc reuniuni ale comisiilor mixte de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică prezidate la nivel de ministru cu trei ţări extrem de importante din punct de vedere economic şi strategice pentru relaţiile economice şi comerciale ale României: 
(1) Germania – Berlin, martie 2011: Reuniunea a marcat continuitatea măsurilor de dezvoltare a dialogului instituţional în vederea sprijinirii cooperării economice la nivelul companiilor din cele două ţări şi pentru menţinerea ritmului ascendent al creşterii schimburilor comerciale bilaterale. În marja vizitei la Berlin am avut o  întrevedere cu Peter Hintze, secretar de stat parlamentar în Ministerul Federal al Economiei şi Tehnologiei şi o serie de întâlniri cu reprezentanţii unor companii germane din domeniul energetic, financiar bancar şi al industriei auto. 
(2) Rusia – Moscova, octombrie 2011: În cadrul reuniunii, au fost analizate situaţia colaborării comercial-economice şi investiţionale, cooperarea în domeniile energie, transporturi, industrie, agricultură, turism, în domeniul tehnico-ştiinţific şi pe linia colaborării între camerele de comerţ şi industrie. În cadrul reuniunii Comisiei Interguvernamentale de la Moscova, împreună cu Ministrul Învăţământului din Federaţia Rusă, domnul Andrei Fursenko am semnat Declaraţia Comună a copreşedinţilor Comisiei Interguvernamentale româno-ruse de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică privind parteneriatul în interesul modernizării şi Protocolul celei de-a X-a sesiuni a Comisiei Interguvernamentale româno-ruse de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică. 
(3) China – Beijing, octombrie 2011: Împreună cu vice-ministrul Comerţului din Republica Populară Chineză, Wang Chao am prezidat Comisia Mixtă Guvernamentală Româno-Chineză de Cooperare Economică. Cu această ocazie am discutat despre situaţia economică din România şi R. P. Chineză în contextul crizei financiare globale, dar şi despre proiectele de investiţii chineze în România, stabilite ca prioritare la convorbirile avute în august la Beijing de prim-miniştrii celor două ţări: Unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, Centrala hidroelectrică de acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti, Autostrada de centura a municipiului Bucuresti, Canalul Dunare-Bucureşti şi Canalul Siret-Baragan. La final, am semnat, în cadrul unei ceremonii oficiale, Protocolul Comisiei Mixte Guvernamentale Româno-Chineză de Cooperare Economică.
În marja vizitei din China, am avut o întâlnire cu ministrul Comerţului din Republica Populară Chineză, Chen Deming, în cadrul unei cine de lucru oferite de demnitarul chinez. Discuţiile purtate s-au referit la posibilităţile de intensificare a cooperării economice dintre România şi Republica Populară Chineză.
FORUMURI ECONOMICE
În ianuarie 2011 la Reprezentanţa Permanentă a României de la Bruxelles s-a desfăşurat în prezenţa comisarului european Antonio Tajani un forum economic care a reunit toate companiile siderurgice româneşti pentru a marca finalizarea cu succes a restructurării sectorului siderurgic românesc. 
În perioada 8-9 martie 2011, la Bucureşti a avut loc Forumul Economic cu ţările membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului. În cadrul acestui forum am avut întrevederi cu miniştri de resort din statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului participante la Forum: Kuweit, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite. 
În cadrul întâlnirii cu Ministrul Comerţului şi Industriei din Statul Kuweit Ahmad Rashid Al-Haroun am evidenţiat faptul că firmele din România deţin expertiză şi posibilităţi care nu au fost încă valorificate pe piaţa kuweitiană şi că Forumul constituie un prilej optim de identificare a domeniilor de cooperare între România şi Statul Kuweit.
În cadrul întâlnirii cu adjunctul Ministrului Economiei şi Comerţului din Regatul Arabiei Saudite, Abdullah Al-Hanani a fost evidenţiată poziţia importantă a Arabiei Saudite în cadrul relaţiilor bilaterale ale României cu ţările din Zona Golfului, atât prin prisma nivelului dinamicii schimburilor comerciale bilaterale, cât şi prin potenţialul existent în domeniul petrolului şi gazelor, al capacităţii investiţionale şi al proiectelor de dezvoltare industrială şi de infrastructură, prevăzute în programele de dezvoltare ale Arabiei Saudite.
Ministrul Comerţului Exterior din Emiratele Arabe Unite, Şeica Lubna bint Khaled Al Qassimi a evidenţiat faptul că Emiratele Arabe Unite sunt principalul partener comercial al României în Zona Golfului şi al doilea partener al ţării noastre dintre statele din Africa şi din Orientul Mijlociu. Cu această ocazie Alteţa Sa Şeica Lubna m-a invitat să efectuez o vizită de lucru în Emiratele Arabe Unite în toamna anului 2011. 
În 18 martie 2011 am participat la deschiderea oficială a Forumului de afaceri româno polonez, organizat la Varşovia împreună cu viceprim-ministrul Waldemar Pawlak.
În 22 septembrie 2011 am organizat la Munchen Conferinţa româno-germană pentru IMM-uri, împreună cu ministrul omolog din Bavaria. 
În 20 octombrie 2011 am participat la forumul economic româno-chinez organizat la Ambasada României de la Beijing. 
În decembrie 2011 am luat parte, alături de preşedintele României, la Forumul Economic româno-turc, organizat la Istanbul.  
INTÂLNIRI DE LUCRU CU DEMNITARI STRÃINI
Participare la vizitele externe ale Preşedintelui şi Primului Ministru al României
L-am însoţit pe preşedintele României, domnul Traian Băsescu, în vizitele oficiale efectuate în Azerbaidjan, Turcia şi Serbia. În cadrul acestor vizite am avut întâlniri cu miniştrii omologi şi am participat la întâlnirile avute de domnul preşedinte cu omologii lor.
În marja vizitei efectuată în Serbia am avut o întâlnire de lucru, la Belgrad, cu Ministrul sârb al Infrastructurii şi Energiei, Milutin Mrkonjic. În cadrul discuţiilor, s-au analizat stadiul cooperării dintre cele două ţări în domeniul energetic şi posibilităţile de dezvoltare în acest domeniu. Principalele subiecte abordate au fost: colaborarea între CNTEE Transelectrica SA şi JP Elektromreza Srbije-EMS (compania sârbă de transport energie electrică, operator de piaţă) privind construcţia unei noi linii electrice de interconexiune LEA 400kV între România (Reşita) şi Serbia (Pancevo); posibilitatea dezvoltării unui proiect comun de investiţii privind realizarea unei centrale hidroelectrice de acumulare prin pompaj la Dunăre, investiţia având acelaşi model de parteneriat precum cel practicat cu succes la realizarea proiectului CH Porţile de Fier 1 şi 2; interconectarea sistemelor de transport gaze naturale între România şi Serbia, prin conducta Arad-Mokrin; proiectul Conductei Petroliere Pan Europene (PEOP) Constanţa – Trieste.
De asemenea, l-am însoţit pe Primul-Ministru Emil Boc, în vizitele oficiale efectuate în China şi Israel. În cadrul acestor vizite am avut întâlniri cu miniştrii omologi şi am participat la întâlnirile avute de domnul premier cu omologii lor.
Cu ocazia vizitei efectuate de Primul Ministru Emil Boc în China am avut numeroase întâlniri cu potenţiali investitori în proiectele energetice majore ale României: companiile chineze China Guangdong Nuclear Group, China Huadian Engineering ltd., Sinohydro, Ghezhouba Group. 
Participare în cadrul delegaţiei oficiale a României la vizite ale unor delegaţii străine în România
Am luat parte la vizitele oficiale în România efectuate de preşedintele Turkmenistanului, preşedintele interimar al Republicii Moldova, premierul Croaţiei, preşedintele Republicii Macedonia.
În marja vizitei Preşedintelui interimar al republicii Moldova în Româniaa am avut o întâlnire de lucru cu vicepremierul Valeriu Lazăr. Cu acest prilej, am discutat aspecte referitoare la situaţia economică actuală a celor două ţări şi climatul investiţional din România şi Republica Moldova.
Am efectuat vizite de lucru în calitate de ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în Polonia, Germania şi Emiratele Arabe Unite. 
În cadrul vizitei de lucru pe care am efectuat-o în Emiratele Arabe Unite în luna noiembrie a acestui an, la invitaţia Alteţei Sale Şeica Lubna bint Khaled Al Qassimi din luna martie 2011, am avut întâlniri de lucru cu: ministrul emiratez al Energiei din Emiratele Arabe Unite, Mohamed Bin Dhaen Al Hamli, ministrul Economiei din Emiratele Arabe Unite, Sultan Bin Saeed Al Mansoori ministrul Comertului Exterior din Emiratele Arabe Unite, Şeica Lubna bint Khaled Al Qassimi. Vizita de lucru a fost un moment deosebit de important în continuarea intensificării relaţiilor comerciale bilaterale, în contextul în care dezvoltarea relaţiilor cu statele din Consiliul de Cooperare a Golfului reprezintă una din priorităţile României.
Întâlnirea de lucru cu ministrul Economiei din Emiratele Arabe Unite, Sultan Bin Saeed Al Mansoori a reprezentat un moment de maximă importanţă pentru relaţiile economice bilaterale, o continuare a dialogului început în luna martie 2011 la Bucureşti cu prilejul Forumului economic România –Consiliul de Cooperare al Golfului. În acest sens, au fost identificate mai multe oportunităţi: menţinerea participării României în cadrul Centrului Expoziţional din Sharjah, organizarea unui Forum economic comun, în martie 2012 la Abu Dhabi, reactivarea Comitetului mixt interguvernamental de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică.
Discuţiile cu ministrul emiratez al Energiei din Emiratele Arabe Unite, Mohamed Bin Dhaen Al Hamli au abordat tema privind reactivarea Comitetului mixt de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică, prilej de menţinere a dialogului la nivel guvernamental şi de identificare a unor proiecte comune care pot aduce beneficii ambelor părţi, în special în sectoarele: petrol, gaze naturale, resurse minerale, energie şi apă.
Participarea la şedinţe comune de guvern
Am participat la şedinţele comune de guvern ale Guvernului României cu Guvernele din Italia, Bulgaria şi Israel.
În marja şedinţei comune de guvern româno-bulgare am avut o întâlnire de lucru cu omologul meu, domnul Traicho Traikov, ministrul Economiei, Energiei şi Turismului din Bulgaria. Cu acest prilej, membrii celor două delegaţii, română şi bulgară, au analizat mai multe aspecte de interes comun privind cooperarea în domeniul energiei electrice si gazelor naturale.
În marja vizitei Premierului Emil Boc în Israel am avut o întâlnire bilaterală cu cu Shalom Simhon, ministrul industriei, comerţului şi muncii al Statului Israel. Discuţiile au vizat dezvoltarea şi diversificarea schimburilor comerciale româno-israeline, precum şi identificarea unor noi oportunităţi de cooperare economică în Israel, în România şi pe terţe pieţe.
Vizite ale unor demnitari străini
Am fost vizitat la Bucureşti de ministrul turc al Energiei, Taner Yildiz, ministrul bulgar al Economiei şi Turismului, Traicho Traikov, ministrul britanic pentru afaceri şi inovaţie, Vince Cable, ministrul Industriei şi Energiei din Republica Azerbaijan, Natig Aliyev, ministrul Energiei din Georgia Alexander Khetaguri, ministrul Dezvoltării Naţionale din Republica Ungaria Tamas Fellegi, ministrul Economiei din Republica Moldova, vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul Industriei, Comerţului şi Muncii din statul Israel, Shalom Simhon, ministrul afacerilor externe al Republicii Slovenia, Samuel ®bogar.
Cu ocazia vizitei ministrului bulgar al economiei, energiei şi turismului, domnul Traycho Traykov, aflat într-o vizită de lucru în ţara noastră în luna iulie a acestui an, am trecut în revistă evoluţia şi perspectivele schimburilor comerciale bilaterale, a fost apreciat ritmul susţinut al cooperării economice atât în plan bilateral, cât şi în cadrul instituţionalizat al organizaţiilor internaţionale şi iniţiativelor regionale.
În luna august 2011 am primit vizita Ministrului Industriei, Comertului şi Muncii din statul Israel, Shalom Simhon. În cadrul întâlnirii s-a propus desfăşurarea unei misiuni economice a firmelor româneşti în Israel în ultima decadă a acestui an în paralel cu desfăşurarea Expozitiei Internaţionale WATEC 2011 precum şi organizarea unui Forum economic româno-israelian, ce a avut loc după vizita Şedinţa Comună de guvern româno-israeliană din luna noimebrie 2011. 
Am avut o întâlnire de lucru cu ministrul britanic pentru Afaceri, Inovaţie şi Dezvoltarea Competenţelor, Vince Cable, aflat într-o vizită oficială în România, în luna septembrie a acestui an. Am prezentat companiile din portofoliul MECMA aflate în proces de privatizare sau restructurare şi i-am invitat pe oamenii de afaceri britanici să participe la aceste acţiuni, inclusiv în parteneriat public-privat. De asemenea, ministrul britanic a ţinut să transmită Guvernului României felicitări pentru adoptarea şi intrarea în vigoare a noului cod civil.
În luna noiembrie 2011 Samuel ®bogar, ministrul afacerilor externe al Republicii Slovenia a vizitat România şi cu această ocazie am avut o întâlnire de lucru. În cadrul discuţiilor, au fost abordate aspecte referitoare la evoluţia şi stadiul relaţiilor economice şi comerciale bilaterale, identificându-se modalităţi pentru diversificarea acestora. S-a constat că există interes pentru dezvoltarea dialogului între structurile specializate, în vederea analizării posibilităţilor de colaborare în domeniul energetic şi a fost apreciată dorinţa firmelor slovene de a participa la proiectele de construire şi modernizare a unor hidrocentrale în România. Cu aceasta ocazie, s-a convenit continuarea şi dezvoltarea dialogului bilateral instituţional în cadrul Comisiei mixte de cooperare economică-bilaterală şi stabilirea unui mecanism de consultări şi schimb de experienţă pe tema absorbţiei fondurilor europene.
RELAŢIA CU UNIUNEA EUROPEANÃ
Am participat la Bruxelles la consiliile de miniştri ai Uniunii Europene şi am avut întâlniri bilaterale cu comisarul european pentru piaţă internă şi servicii, Michel Barnier, cu comisarul european pentru concurenţă, Joaquin Almunia. În cadrul întâlnirii cu Comisarul Almunia am discutat despre aprobarea conversiei în acţiuni a datoriilor Oltchim către AVAS şi despre aprobarea ajutorului de stat pentru Compania Naţionala a Huilei. 
De asemenea, am avut o întâlnire şi cu directorul general al Direcţiei Energie din cadrul Comisiei Europene, Philip Lowe. În cadrul discuţiilor, ministrul Ion Ariton a prezentat stadiul actual al cadrului legislativ privind promovarea energiilor regenerabile şi a apreciat suportul acordat României de către Comisia Europeană pentru finalizarea discuţiilor pe marginea schemei naţionale de sprijin.
În data de 29 iunie 2011 a avut loc, la Bruxelles, reuniunea de lucru cu reprezentanţii Comisiei Europene având drept scop analizarea situaţiei întreprinderilor de stat din sectorul energetic care au arierate. La reuniune au participat reprezentanţii Comisiei europene din cadul Direcţiilor Generale Concurenţă şi Afaceri Economice şi Financiare, ai Băncii Mondiale şi domnul Jeffrey Franks,  Şeful Misiunii FMI în România. Am condus delegaţia României, compusă din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice, Consiliului Concurenţei şi ai societăţilor Termoelectrica, CNH Petroşani, Oltchim şi SNLOltenia. În cadrul reuniunii, MECMA a prezentat soluţiile identificate pentru soluţionarea problematicii arieratelor înregistrate de SC Termoelectrica SA, CNH Petroşani, SNL Oltenia şi ELCEN Bucureşti precum şi modalitatea de restructurare a SC Oltchim SA. Totodată, în cadrul reuniunii s-a urmărit înţelegerea unitară de către reprezentanţii FMI şi BM a problematicii şi condiţiilor privind ajutoarele de stat la nivel comunitar şi în special în cazurile companiilor de stat care au fost supuse analizei.
PRIMIRI DE AMBASADORI
Pe parcursul acestui an i-am primit pe ambasadorii în România ai următoarelor ţări: Cipru, Bulgaria, Germania, SUA, Franţa, Marea Britanie, Italia, Austria, Canada, Rusia, China, Japonia, Emiratele Arabe Unite, Georgia, Azerbaidjan, Ungaria, Turcia, Polonia.
 
PROIECTE PE 2012
ENERGIE
- elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul AGRI şi luarea unor decizii investiţionale
- selectarea noilor investitori şi derularea negocierilor la proiectul Reactoarelor 3 şi 4 Cernavodă
- selectarea investitorilor şi derularea negocierilor la proiectul Tarniţa Lăpuşteşti
- finalizarea negocierilor şi semnarea contractului pentru realizarea de noi capacităţi de producţie la Doiceşti
- identificarea de investitori pentru activele viabile din Termoelectrica
- continuarea investiţiilor la centralele hidroelectrice pe Olt Racoviţa şi Câineni
- continuarea investiţiilor la instalaţiile de desulfurare CET Işalniţa grupurile 7 şi 8, Craiova 2
- definitivarea procesului de reorganizare a sistemului energetic prin înfiinţarea noilor companii Complexul Energetic Hunedoara şi Complexul Energetic Oltenia
- consolidarea Bursei de Energie OPCOM şi introducerea obligativităţii încheierii tuturor contractelor de energie prin Bursa de Energie OPCOM
- finalizarea strategiei energetice a României
- continuarea negocierilor cu Gazprom pentru importul direct de gaze, având în vedere că unele contracte expiră în acest an
- înfiinţarea noii societăţi care va administra minele neviabile din Compania Naţională a Huilei şi accesarea ajutorului de stat
MANAGEMENTUL COMPANIILOR
- numirea primilor manageri profesionişti la Hidroelectrica, Romarm, Oltchim, Electrica Furnizare
- demararea proceselor de selectare de manageri profesionişti la toate companiile care se încadrează în prevederile ordonanţei de urgenţă privind guvernarea corporatistă
- numirea noilor consilii de administraţie în funcţie de criterii de performanţă, prevăzute de lege
EXPORTURI
- identificarea de noi pieţe de desfacere şi organizarea de forumuri economice în vederea stimulării exporturilor
PRIVATIZÃRI
- finalizarea proceselor de privatizare pe bursă a următoarelor pachete minoritare: Transelectrica – 15%, Transgaz – 15%, Romgaz – 15%, Hidroelectrica – 10%, Nuclearelectrica – 10%, OMV Petrom – 9,84%
- finalizarea privatizărilor majoritare la Oltchim, Cuprumin şi ISCIR-CERT
- iniţierea procedurilor de privatizare a noilor companii energetice Complexul Energetic Hunedoara şi Complexul Energetic Oltenia
- demararea procesului de privatizare a unor pachete minoritare din companiile de distribuţie ale Electrica
- finalizarea privatizărilor majoritare la Electrica Furnizare şi la cele şase companii rezultate din divizarea Electrica Serv
 
OBIECTIVE REALIZATE 2011 OBIECTIVE PROPUSE 2012
Investiţii de 670 milioane euro în sistemul energetic
Demararea procedurilor pentru realizarea studiului de fezabilitate la proiectul AGRI
Lansarea proceselor de atragere de investitori la proiectele REACTOARELE 3 ŞI 4 CERNAVODÃ şi CENTRALA HIDROELECTRICÃ DE ACUMULARE PRIN POMPAJ TARNIŢA LÃPUŞTEŞTI
Semnarea acordului de sprijin a proiectului Nabucco
Reorganizarea sistemului energetic în două companii noi, pe cărbune
Modificarea legii resurselor regenerabile de energie
Trimiterea notificării de reziliere la primul termen posibil a contractelor bilaterale Hidroelectrica
Finalizarea proiectului de Strategie Energetică
Demararea procedurilor privind introducerea managementului profesionist la companiile de stat
Creşterea exporturilor cu 23,5%
Demararea procedurilor de privatizare la toate companiile agreate în acordul cu FMI
Îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate cu Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană
Iniţierea şi implementarea programelor „Cardul Kogălniceanu”, „One Stop Shop” şi „Tineri întreprinzători”
Redeschiderea relaţiilor de cooperare la nivel de ministru cu state ca Federaţia Rusă, R.P. Chineză, R.F. Germania, Emiratele Arabe Unite. Elaborarea studiului de fezabilitate a proiectului AGRI şi luarea deciziei investiţionale
Selectarea noilor investitori şi derularea negocierilor la proiectele REACTOARELE 3 ŞI 4 CERNAVODÃ şi CENTRALA HIDROELECTRICÃ DE ACUMULARE PRIN POMPAJ TARNIŢA LÃPUŞTEŞTI 
Finalizarea negocierilor şi semnarea contractului pentru realizarea de noi capacităţi de producţie la Doiceşti
Continuarea investiţiilor la centralele hidroelectrice pe Olt Racoviţa şi Câineni şi la instalaţiile de desulfurare CET Işalniţa grupurile 7 şi 8, Craiova 2
Definitivarea procesului de reorganizare a sistemului energetic prin înfiinţarea noilor companii Complexul Energetic Hunedoara şi Complexul Energetic Oltenia şi iniţierea procedurilor de privatizare a acestora
Consolidarea Bursei de Energie OPCOM şi introducerea obligativităţii încheierii tuturor contractelor de energie prin Bursa de Energie OPCOM
Finalizarea strategiei energetice a României
Continuarea negocierilor cu Gazprom pentru importul direct de gaze
Numirea primilor manageri profesionişti la companiile de stat
Numirea noilor consilii de administraţie în funcţie de criterii de performanţă
Finalizarea proceselor de privatizare agreate cu FMI
Demararea proceselor de privatizare la subsidiarele companiei Electrica
Dublarea procentului plăţilor către beneficiari din contribuţia UE în raport cu alocarea 2007-2013
domeniu: 
categorie: