Realizările Comisiei în perioada 2004-2009

Corespondenţă din Bruxelles - Comisia a făcut ca Uniunea Europeană reunită să funcţioneze în beneficiul cetăţenilor săi, activitatea sa conducând la creşterea stabilităţii li a prosperităţii unei Uniuni formate din 27 de state membre, a luat măsuri decisive pentru a răspunde crizei economice şi financiare şi a pus în aplicare o abordare integrată pentru combaterea schimbărilor climatice şi pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu energie; Comisia a încercat să influenţeze globalizarea, astfel încât aceasta să nu conducă la excluziune, să fie mai bine reglementată şi să reflecte valorile europene, se arată în raportul de activitate al executivului european, dar publicităţii la Bruxelles. Potrivit preşedintelui Comisiei, José-Manuel Barroso, această Comisie, prima dintr-o Uniune cu 27 de state membre, s-a confruntat  cu unele din cele mai dificile perioade prin care a trecut vreodată Uniunea, în momente de importante schimbări economice si sociale. „Bilanţul activităţii noastre arată că am fost consecvenţi în apărarea valorilor şi obiectivelor fundamentale care au făcut posibile succesele Uniunii, şi că vom lăsa o contribuţie importantă la viitoarea dezvoltare a proiectului european”, a spus Barroso cu această ocazie. „UE şi-a asumat rolul de lider în procesul de influenţare a procesului de globalizare, prin armonizarea acestuia cu valorile europene, precum şi în promovarea intereselor europene la nivel global, motiv pentru care este momentul ca cetăţenii europeni să-şi exprime opiniile privind viitorul, cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European şi fac apel la cetăţenii europeni să-şi exercite acest drept democratic”, a mai spus liderul CE.

Au fost adoptate noi acte normative importante, pentru a pune în mod ferm piaţa unică în serviciul cetăţenilor - de exemplu, prin consolidarea drepturilor pasagerilor în sectorul transporturilor, prin reducerea tarifelor de telefonie mobilă sau prin facilitarea plăţilor transfrontaliere, au fost simplificate actele normative ale Uniunii, prin eliminarea a aproximativ 10% din legislaţia comunitară care nu este necesară şi reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Accentul pus de Comisie pe creştere şi ocuparea forţei de muncă în cadrul Strategiei de la Lisabona reînnoite şi a Pactului de stabilitate şi creştere revizuit a plasat Europa într-o poziţie mai bună pentru a răspunde actualei crize economice, financiare şi de ocupare a forţei de muncă, Comisia a fost, de asemenea, la originea reorientării radicale a abordării europene în ceea ce priveşte schimbările climatice şi energia. Prin pachetul de măsuri legislative al CE, Europa a arătat că este pregătită să îşi asume rolul de lider şi că va continua să se manifeste astfel, în perspectiva Conferinţei internaţionale privind schimbările climatice, de la Copenhaga. Comisia se asigură că măsurile pe termen scurt, adoptate ca răspuns la criza economică, sunt pe deplin compatibile cu obiectivele pe termen lung. Comisia Europeană a depus eforturi considerabile pentru influenţarea contextului global în schimbare, în vederea abordării unor aspecte precum sărăcia, problemele sanitare globale, fenomenul migraţiei şi chestiunile privind securitatea. Influenţa Comisiei s-a evidenţiat în contextul crizelor din Georgia, Orientul Mijlociu şi Africa. În acelaşi timp, UE s-a implicat în asigurarea stabilităţii regionale din vecinătatea sa şi a promovat parteneriate eficace şi ambiţioase cu anumite puteri globale, pentru a apăra interesele şi valorile europene. Pe măsură continuării gestionării efectelor crize economice, Comisia va trebui să se asigure că Uniunea Europeană va ieşi mai puternică din această încercare. Comisia va continua să se concentreze pe necesitatea de a ratifica Tratatul de la Lisabona, care conferă Uniunii o capacitate crescută de acţiune, se mai arată în documentul menţionat. 

Comisia Barroso şi-a început activitatea la 22 noiembrie 2004. Mandatul acesteia este programat să se încheie la 31 octombrie 2009. În ultimii patru ani şi jumătate, Comisia a adoptat propuneri legislative ambiţioase, Parlamentul European şi Consiliul adoptând, de la începutul anului 2005, peste 470 de propuneri în cadrul procedurii de codecizie.

domeniu: 
categorie: 
Autor: