Reglementări privind funcţionarea ANCPI

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va aviza, receptiona si controla lucrari de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie, la nivelul intregii tari, conform hotararii care modifica si completeaza HG nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, adoptata in sedinta de Guvern din data de 28
iulie 2005. Prevederile HG 1210/2004 stabileau ca Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara coordoneaza si controleaza activitatea in domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei si teledetectiei. Agentia este, astfel, singura autoritate, la nivel national, care va asigura avizarea lucrarilor din aceste domenii, precum si a specificatiilor necesare autoritatilor administratiei publice pentru indeplinirea angajamentelor in procesul de aderare la Uniunea Europeana.

Hotararea prevede ca atributiile, structura organizatorica si numarul maxim de posturi pentru Agentie sunt aprobate prin ordin al ministrului Administratiei si Internelor, la propunerea consiliului de administratie. Salarizarea personalului din structura Agentiei Nationale pentru Cadastru si Publicitatea Imobiliara si a institutiilor subordonate se face in conformitate cu reglementarile in vigoare aplicabile personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

Conform prevederilor modificate si completate, activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara este in responsabilitatea unui jurist, denumit registrator. Activitatea acestuia este coordonata si controlata prin decizii avizate de directorul general al Agentiei.

Subordonarea registratorului fata de directorul Agentiei este administrativa, iar acesta desfasoara o activitate profesionala independenta, cu stabilirea drepturilor si
obligatiilor potrivit statutului profesional. Anterior, activitatea de publicitate imobiliara era in responsabilitatea unui registrator, asimilat unui consilier juridic, iar acesta era subordonat profesional numai directorului directiei de publicitate imobiliara.

Hotararea adoptata ieri de Guvern sporeste atributiile Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie.

Centrul va avea urmatoarele atributii: proiectarea, executia si intretinerea retelelor geodezice nationale si a sistemului national de statii permanente GPS; realizarea si intretinerea hartilor oficiale ale Romaniei in format analogic si digital si a modelului digital al terenului; realizarea si intretinerea evidentelor limitelor administrative ale Romaniei; prelucrarea imaginilor fotoaeriene si a inregistrarilor de teledetectie; participarea la realizarea si administrarea bazei de date cartografice nationale; realizarea de produse cartografice derivate din datele existente in Fondul National Geodezic; participarea la integrarea in baza de date geodezice si cartografice nationale a datelor obtinute din receptia lucrarilor tehnice de specialitate; participarea la realizarea metodologiilor si specificatiilor tehnice, respectiv la propunerea de standarde tehnologice si a modelelor si structurilor de date geodezice - cartografice; verificare si etalonarea aparaturii de specialitate, in colaborare cu Institutul National de Metrologie; asigurarea cercetarii in domeniile de activitate ale geodeziei, fotogrammetriei, cartografiei si teledetectiei; crearea si dezvoltarea sistemelor, tehnologiilor si a bazelor de date prin surse proprii si/ sau in colaborare cu tertii; participarea la realizarea proiectelor internationale angajate de Agentie.

domeniu: 
categorie: