Remember 22 Decembrie 1991 - Presa acum 20 de ani

  • 22 Decembrie 1991 * Doi ani mai lungi decît veacul

LIBERTATEA, la aniversare:

UN ZIAR "CU CAPUL PE UMERI ŞI CU PICIOARELE PE PÃMÂNT"
 
Sîmbătă, la prînz, în saloanele ce găzduiesc redacţia ziarului „Libertatea" din Palatul UNIVERSUL a avut loc sărbătorirea împlinirii a doi ani de la apariţia primului număr a ceea ce avea să devină PRIMUL ZIAR LIBER AL REVOLUŢIEI ROMÂNE.

A fost un bun prilej pentru ca membrii redacţiei împreună cu colegii lor care au „migrat" spre alte publicaţii să-şi reamintească, alături de un mare număr de invitaţi, momentele fierbinţi ale acelei zile de decembrie în care „mămăliga" românească a făcut explozie, stropind cu sîngele martirilor neamului caldărîmul oraşului în care s-a desfăşurat Revoluţia.
A fost şansa „LIBERTÃŢII", a celor care au scris-o şi au difuzat-o atunci să transforme foaia tipărită într-un autentic certificat de naştere — prima atestare documentară a restaurării democraţiei în România, a prăvălirii dictaturii în hăurile istoriei.

Ne-au salutat şi i-am salutat la rîndul nostru pe cei care ne-au călcat pragul cu o urare sinceră de bine — colaboratorii apropiaţi ai ziarului ale căror opinii au consolidat, în timp, statutul de publicaţie realistă, „cu capul pe umeri şi picioarele pe pămînt" — cum plastic se exprima unul dintre ei — conferindu-i acea credibilitate care vine doar dintr-o atitudine cinstită faţă de cititor.
Acea atitudine care, pornind de la înregistrarea obiectivă a faptelor, îi lăsa lui şansa opţiunii, a interpretării, a deciziei.

I-am salutat cu încredere şi cu cele mai bune sentimente pe partenerii noştri de drum - i-am numit astfel pe oamenii de afaceri, categorie socială şi economică de al cărei dinamism şi curaj se leagă progresul de ansamblu al societăţii noastre confruntate (cu exigenţele tranziţiei — datorită, cărora, în bună măsură, putem să oferim cititorilor noştri ziarul la preţul actual, în condiţiile în care costurile sînt sensibil mai mari. Publicitatea este o realitate şi o necesitate în acelaşi timp, de al cărei aport reciproc beneficiem, cu toţii.

I-am salutat, nu în ultimul rînd, pe oamenii politici, cei care, se străduiesc să înveţe şi să ne înveţe democraţia din mers, construind cu trudă şi nu puţine dificultăţi cadrul care să ne permită relansarea pe traiectoria unei existenţe normale, fireşti.

Au fost, deci, cîteva ore de contacte interumane de certă valoare într-un cadru „material", ca să-i spunem aşa, căruia specialiştii Casei „Palas" s-au străduit şi au reuşit să-i confere o imagine cit mai adecvată şi mai plastică — opţiunea pentru... şorici, costiţă, murături şi vin fiert dovedindu-se a fi o inspirată anticipare a sărbătorilor tradiţionale care urmează.

Tuturor celor care au fost, precum şi celor care din diferite motive nu aii reuşit să ni se alăture de această dată, le mulţumim din inimă pentru gîndurile bune, pentru urările generoase, pentru sprijinul moral pe care ni l-au acordat în clipe grele.

Le mulţumim, de asemenea, tuturor cititorilor noştri, cei fără de care însăşi, existenţa noastră ar fi de neconceput, pentru încrederea pe care ne-au acordat-o de-a lungul acestor doi ani, mai lungi parcă decît veacul, asigurîndu-i că nici de acum încolo nu-i vom dezamăgi.
Sau că vom face tot ceea ce este omeneşte posibil de a nu-i dezamăgi. (Octavian ANDRONIC)

PREŞEDINTELE ILIESCU A ONORAT CU PREZENŢA SA FESTIVITATEA SÃRBÃTORIRII A DOI ANI DE LA APARIŢIA PRIMULUI NUMÃR AL „LIBERTÃŢII"

"Urez ziarului „Libertatea" să-şi păstreze profesionalismul şi înalta răspundere civică!"

Scurtă declaraţie acordată reporterului LIBERPRESS
„În primul rînd, vreau să mulţumesc pentru invitaţia de a participa la aniversarea ziarului dumneavoastră. Am răspuns cu plăcere acestei invitaţii şi mă bucur de o fericită coincidenţă. Vin aici de la Parlament, unde am evocat doi ani de la Revoluţia Română din Decembrie care coincide cu cei doi ani de la apariţia ziarului „Libertatea", primul ziar al Revoluţiei Române. Deci, această aniversare are o încărcătură dublă şi o semnificaţie deosebită.
Am urmărit prezenţa ziarului dumneavoastră în viaţa publică românească şi, cu satisfacţie, am constatat o prezenţă echilibrată, o prezenţă constructivă, ceea ce este foarte important pentru climatul nostru politic şi pentru viaţa publică. Aşa că-i urez ziarului „Libertatea", la doi ani, să-şi păstreze această notă de profesionalism şi de înaltă răspundere civică".

 


  ante

Remember 1991
22 Decembrie

post 
 

 Cronologie 1991

 

 

domeniu: 
categorie: