Retrocedări de terenuri forestiere

Astazi 15.07.2002 in prezenta D-lui Prefect George Baesu
s-a desfasurat o intilnire de lucru privind stadiul
aplicarii si masurile ce se impun pentru urgentarea
retrocedarii terenurilor forestiere solicitate potrivit
Legii nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole si a celor
forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar
18/1991. La aceasta reuniune au participat alaturi de
Prefectul judetului Vrancea , Vicepresedintele Consiliului
judetean Vrancea Mircea Diaconu,Subprefectul Nicolae
Marculescu,reprezentanti ai Directiei Silvice Vrancea, ai
Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
primari din mai multe localitati ale judetului .
Scopul acestei reuniuni a fost reprezentat de urgentarea
aplicarii prevederilor Legii nr.1/2000 pentru ca pina la
finele anului 2002 peste 90% din titlurile de proprietate
sa fie scrise si inminate celor in drept.
In cadrul discutiilor a fost subliniata necesitatea
implicarii comisiilor locale constituite la nivelul
primariilor pentru reconstituirea titlului de
proprietate,accentuindu-se faptul ca eforturile Directiei
Silvice Vrancea si ale Oficiului Judetean de Cadastru,
Geodezie si Cartografie nu pot avea sorti de izbinda in
lipsa unei bune conlucrari cu factorii locali.
Prefectul judetului Vrancea a insistat asupra
responsabilitatii marite ce revine institutiilor implicate
in aplicarea acestui act normativ, manifestindu-si
disponibilitatea de a participa personal la punerea in
posesie a celor indreptatiti.
La rindul sau ,Subprefectul Nicolae Marculescu va fi
prezent in perioada urmatoare in mai multe localitati ale
judetului in vederea gasirii unor solutii care sa conduca
la eliminarea disfunctionalitatilor existente, in vederea
finalizarii reconstituirii dreptului de proprietate .

domeniu: 
categorie: 
Autor: