Retrospectivă Spiru Chintilă

Joi 10 septembrie, la ora 19,00, la Galeria ArtSociety din Bucureşti  (str. Logofăt Luca Stroici nr. 18, sector 2) va avea loc vernisajul expoziţiei „Un sfert de veac fără Spiru Chintilă”, o retrospectivă al cărei curator este Ruxandra Garofeanu, susţinută de o generoasă participare muzeală.

Expoziţia va fi deschisă în perioada 10 septembrie 2009 – 18 octombrie 2009. Program de vizitare: de marţea până sâmbăta între orele 11,00 – 19,00. Duminica: 11,00 – 14,00. Lunea închis. Vizitarea expoziţiei este gratuită.

foto s chintila

Spiru Chintilă

Numeroasele desene, acuarele şi uleiuri semnate de maestrul Spiru Chintilă alcătuiesc un portret artistic semificatic al acestui important plastician român. După 25 de ani de la ultima retrospectivă Spiru Chintilă (1921 – 1985), expoziţia îşi propune să ofere o perspectivă noua asupra discursului plastic al artistului, prin prezentarea a peste 100 de lucrări: desene, acuarele şi uleiuri, care ilustrează toate etapele de creaţie parcurse de artist. Majoritatea lucrărilor se află pentru prima dată într-o expoziţie publică, fiind strânse laolaltă din diverse colecţii private, cu sprijinul Societăţii Colecţionarilor de Artă din România.

Artmark-Invitatie-Retrospectiva-Spiru-Chintila sept 2009


Semnificativă este totodată prezenţa muzeală, expoziţia fiind susţinută cu lucrări de către Muzeul de Artă Constanţa, Muzeul Municipiului Bucureşti şi Muzeul de Artă Râmnicu Valcea, continuând un tip de colaborare instituţionala care a devenit specific Galeriei ArtSociety.

chintila 2

Uitarea care s-a aşternut asupra numelui lui Spiru Chintilă, într-o prea scurtă perioadă de absenţă – un sfert de veac doar – şi insuficienţa bibliografiei consacrate artistului constituie aspecte care au impulsionat realizarea acestui proiect expoziţional. Acesta face parte din direcţia generală asumată de ArtSociety, aceea de a asigura condiţiile vizibilităţii artei româneşti importante, dar şi de a opera o selecţie valorică în arta trecutului. Spiru Chintilă s-a născut la 14 septembrie 1921 la Bazargic, în fostul judeţ Caliacra. A urmat cursurile Academiei libere de pictură din Bucureşti, lucrând între 1945 – 1948 sub îndrumarea lui Francisc Şirato, Camil Ressu, Alexandru Ciucurencu şi arh. Horia Teodoru. A debutat la Salonul Oficial din 1947 şi a participat de atunci la toate expoziţiile de stat şi municipale. Lucrările sale au fost prezentate în numeroase expoziţii personale şi colective, în ţară şi în afara ei, de la Paris până în America de Sud şi Asia centrală şi de sud-est.

nat statica cu lamai

Natura statică cu lămâi

S-a apropiat, la începuturi, de arta fauvă, apoi de cea cubistă, pentru ca, în final, să fie considerat unul dintre cei mai autentici exponenţi ai constructivismului în creaţia românească. Autor de compoziţii, naturi statice, nuduri, portrete, Spiru Chintilă a redat în numeroase lucrări dragostea sa pentru peisajele dobrogene. În afară de pictura de şevalet, artistul s-a remarcat şi prin lucrări de tapiserie şi artă decorativă.

peisaj cu soare

Peisaj cu soare

Demersul curatorial are ca scop argumentarea prin intermediul unor opere semnificative, a legitimităţii situării lui Spiru Chintilă între cei mai importanţi reprezentanţi ai cubismului din istoria picturii româneşti.

p dobrogean

Peisaj dobrogean


Natura statica

Natură statică

domeniu: 
categorie: