Reuniune a Subcomitetului de Asociere la Uniunea Europeană

In perioada 17 – 18 iunie a.c., la Bruxelles, se desfasoara reuniunea
Sub-comitetului de Asociere Romania- Uniunea Europeana (UE) “Aspecte
economice si monetare, circulatia capitalurilor si statistica“ (nr. 4). In cadrul reuniunii Sub-comitetului nr. 4, delegatia romana prezinta aspecte
referitoare la politica monetara si balanta de plati, stabilitatea
sectorului financiar, libera circulatie a capitalurilor, situatia economica
si perspectivele in Romania, progrese pe linia armonizarii cu acquis-ul
privind UEM (Uniunea Economica si Monetara) si in domeniul statisticii. La
randul lor, reprezentantii Comisiei Europene prezinta situatia economica si
perspectivele in UE, noul acquis privind circulatia capitalurilor, pre***** si
o serie de aspecte privind Supravegherea Bugetara in perioada de
pre-aderare. Rezultatul discutiilor din cadrul reuniunii Sub-comitetului
“Aspecte economice si monetare, circulatia capitalurilor si statistica“
prezinta o importanta deosebita in evaluarea criteriilor economice de
aderare a Ronaniei la Uniunea Europeana, in contextul elaborarii de catre
Comisia Europeana a Raportului periodic privind progresele Romaniei in
procesul de aderare, care urmeaza sa fie dat publicitatii in cursul lunii
octombrie a.c. Rolul subcomitetelor de asociere este extrem de important
deoarece, in cadrul acestora, sunt evaluate modul in care este preluat
acquis-ul comunitar in domeniu, modalitatea in care sunt respectate
angajamentele luate in cadrul negocierilor de aderare, pre***** si modul in
care se implementeaza efectiv acquis-ul comunitar in domeniul respectiv –
apreciaza ministrul integrarii europene, doamna Hildegard Puwak.
Lucrarile Subcomitetului „Aspecte economice si monetare, circulatia
capitalurilor si statistica” reunesc experti atat din cadrul Comisiei
Europene (Directia Generala –DG- Afaceri Economice si Financiare, DG Piata
Interna, EUROSTAT) cat si din institutiile romanesti cu atributii in domeniu
. Co-presedintia lucrarilor Subcomitetului nr. 4 este asigurata de dna Maria
Crivineanu, secretar de stat MIE (Ministerul Integrarii Europene) -pentru
partea romana- si dl. Enrico Grillo Pasquarelli, sef de unitate in cadrul
Directiei Generale „Extindere” a Comisiei Europene -pentru partea
comunitara-.

domeniu: 
categorie: 
Autor: