Revista MAI ''Poliţia Română'' a împlinit 15 ani de la înfiinţare

Cu prilejul aniversării a 15 ani de apariţie neîntreruptă a revistei “Poliţia Română” - publicaţie săptămânală centrală a instituţiei noastre, Vasile Blaga, ministrul Administraţiei şi Internelor, a transmis următorul mesaj: „Se împlinesc cincisprezece ani de la apariţia primului număr al săptămânalului ,,Poliţia Română”, publicaţie editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Înfiinţată în martie 1990, în condiţiile recâştigării de către cetăţeni a dreptului la liberă exprimare, revista ,,Poliţia Română” a primit înalta responsabilitate de a milita, prin intermediul cuvântului tipărit, pentru informarea şi educarea antiinfracţională a populaţiei.

Într-o perioadă de democratizare a societăţii româneşti, de edificare a statului de drept, de redefinire a reperelor civice şi a moralei publice, jurnaliştii de la ,,Poliţia Română” au făcut cunoscută activitatea structurilor de ordine şi siguranţă publică în serviciul cetăţeanului şi al comunităţii.

Materialele publicistice, scrise cu talent şi dăruire profesională în cele aproximativ opt sute de ediţii ale săptămânalului, se constituie într-o adevărată cronică a evoluţiei Ministerului Administraţiei şi Internelor, sub semnul reformelor, pe drumul spre integrarea în Uniunea Europeană.

Totodată, revista ,,Poliţia Română” a reprezentat, în toţi cei cincisprezece ani de existenţă, una dintre sursele credibile de documentare a cititorilor avizaţi asupra noilor acte normative privind afacerile interne, iar articolele cu caracter educativ-preventiv au contribuit la dezvoltarea atitudinii antiinfracţionale în rândul cetăţenilor.

Prin mesajul ei consecvent şi echidistant, săptămânalul central al instituţiei noastre a stimulat încrederea cetăţenilor în M.A.I., crezul în supremaţia legii şi a valorilor democraţiei. În acelaşi timp, prin articolele despre structurile de ordine şi siguranţă publică din ţările Uniunii Europene, ca şi prin cele despre programele şi iniţiativele româneşti în domeniu, publicaţia a contribuit la reformarea mentalităţii personalului instituţiei, la întărirea coeziunii şi dezvoltarea culturii organizaţionale moderne în M.A.I.

Împreună cu celelalte structuri ale ministerului, săptămânalul ,,Poliţia Română” parcurge o perioadă de înnoire tematică, în vederea integrării sale în familia revistelor europene de profil. Îmi exprim încrederea că experienţa acumulată în cei cincisprezece ani va reuşi să pună în valoare, în beneficiul cititorilor şi al instituţiei, potenţialul de talent şi creativitate al colectivului redacţional.

Sunt convins că, prin talentul şi dăruirea ziariştilor săi, revista ,,Poliţia Română” va deveni o publicaţie de tradiţiei, o prestigioasă carte de vizită a Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Cu speranţa că zestrea adunată cu sârguinţă de săptămânalul ,,Poliţia Română”, de la înfiinţare şi până în prezent, constituie fundament solid pentru creşterea, în viitor, a audienţei, adresez felicitări tuturor publiciştilor şi colaboratorilor care, timp de un deceniu şi jumătate, s-au aflat în slujba adevărului, a ordinii şi a legalităţii.
La mulţi ani!”

domeniu: 
categorie: