Rodica Stănoiu despre 'ciudăţeniile' de la Complexul turistic Padina

În numărul său din 22 aprilie 2002, p. 9, Adevărul a publicat varianta domnului Mihnea Petru Pârvu despre litigiul Complexul turistic Padina Domnului
DUMITRU TINU
Director al ziarului Adevărul

Stimate domnule director,

În numărul său din 22 aprilie 2002, p. 9, Adevărul a publicat varianta domnului Mihnea Petru Pârvu despre litigiul apărut în jurul Complexului turistic Padina, între moştenitorii lui Serghie Popescu şi S.C. Valahia S.A. Târgovişte. Ciudăţeniile observate de autor au făcut obiectul unei atente verificări dispuse de doamna ministru al justiţiei, Rodica Mihaela Stănoiu. Pe baza acestor verificări şi cunoscând exigenţa dumneavoastră pentru prezentarea corectă a faptelor, vă informăm:
1. Între împricinaţi au existat nu două, ci şapte procese privind proprietatea asupra cabanei Padina şi a terenului aferent. Patru dintre acestea se mai află încă pe rolul instanţelor de judecată.
2. Decizia civilă prin care a fost admisă cererea de revizuire formulată de S.C. Valahia S.A. şi a fost respinsă acţiunea în revendicare a moştenitorilor lui S.P. nu este fondată pe sentinţa nr. 733/1997 a Judecătoriei Pucioasa, criticată de ziar. Acea sentinţă, dată într-o acţiune în constatare, nu are efect constitutiv de drepturi. Afirmaţiile din articol că, datorită acelei sentinţe, pronunţate în contradictoriu cu vecinul adevăratului proprietar, s-ar fi dobândit fraudulos proprietatea Complexului Padina, nu sunt fondate.
3. Legea 18/1991 exclude expres de la restituire terenurile pe care statul a făcut investiţii. Ori, actuala Cabană Padina a fost reconstruită integral de stat, fapt care pune în discuţie legalitatea ordinului prefectului de reconstituire a proprietăţii asupra terenului aferent cabanei. Această problemă se află încă pe rolul instanţei de recurs. Apare astfel evident faptul că, deocamdată, nu ne aflăm în faţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi că judecarea cauzei continuă. De aceea, sperăm să fiţi de acord cu noi că ar trebui evitate demersurile de natură a fi interpretate drept încercări de influenţare a judecătorilor.

domeniu: 
categorie: 
Autor: