ROMMEDICA 2004

31 martie 2004 - Deschidere oficialã Astãzi, 31 martie, Complexul Expozitional Romexpo îsi deschide portile pentru a gãzdui cinci manifestãri internationale specializate: Rommedica, Rompharma, Romoptik, Romcontrola si Romenvirotec.

Deschiderea oficialã a Romcontrola si Romenvirotec are loc la ora 10,00, în pavilionul 16. La acest eveniment si-a anuntat participarea d-na Speranta Ianculescu, ministrul mediului si gospodãririi apelor.

Festivitatea de deschidere oficialã a grupului de expozitii dedicate sãnãtãtii, Rommedica, Rompharma si Romoptik, desfãsurate sub deviza Terapia de la A la Z, are loc la ora 11,00, în pavilionul 13. La aceastã ceremonie va fi prezent si ministrul sãnãtãtii, dl Ovidiu Brînzan.

Gazda celor douã evenimente va fi dl George Cojocaru, presedinte-director general al Romexpo s.a., presedinte al Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.

Statistici

Rommedica
editia a XIV-a

Rompharma
editia a XIV-a

Romoptik
editia a X-a
• participanti: 220 firme, dintre care 144 românesti si 76 strãine
• tãri reprezentate: 19 - Austria, Belgia, Canada, Cehia, Coreea de Sud, Danemarca, Elvetia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, SUA, Spania, Suedia, Ungaria.
• suprafata ocupatã: 6.000 mp
• amplasament: pavilioanele 13, 14, 15

Romenvirotec
editia a XI-a

• participanti: 19 firme, dintre care 15 românesti si 4 strãine
• tãri reprezentate: 5 - Cipru, Germania, Italia, România, Spania

Romcontrola
editia a XIII-a

• participanti: 163 firme, dintre care 68 românesti si 95 strãine
• tãri reprezentate: Austria, Belgia, Canada, Coreea de Nord, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Japonia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, România, Spania, SUA. Participã si firme din Taiwan.
Suprafata ocupatã de cele douã expozitii: 3.500 mp
Amplasament: pavilioanele 16, 17, 18

Evenimente agreate UFI

Încã din 1995, Rommedica, Rompharma si Romcontrola beneficiazã de recunoastere internationalã, prin acordarea statului de evenimente agreate UFI, cel mai prestigios organism de profil Asociatia a Industriei Expozitionale Globale.

Saloane specializate

F Bursa de servicii medicale este un salon care se adreseazã prestatorilor de servicii din domeniul medical, societãtilor de asigurãri, publicului larg. Printre participantii la Bursa de servicii medicale se numãrã clinici de renume din Bucuresti. Bursa se desfãsoarã în pavilionul 13.
F Romestetica, salon specializat de esteticã medicalã, în cadrul cãruia, pe toatã perioada de desfãsurare a expozitiilor, vor avea loc demonstratii de mãsurare a stresului, programe de slãbit efectuate de firme de renume din domeniul esteticii. De asemenea, Romestetica va gãzdui în pavilionul 13 prezentãri ale celor mai performante aparate si metode de înfrumusetare si întretinere, folosite în estetica medicalã.

Noutãtile editiei 2004

F O noutate a editiei din acest an o constituie organizarea în premierã a Salonului de carte de medicinã si presã de specialitate, în cadrul cãruia se vor reuni edituri si publicatii de profil. Cu prilejul participãrii la Rommedica, Editura Medicalã va oferi cumpãrãtorilor de carte medicalã reduceri de pret cuprinse între 25 si 45%. Participantii la acest salon vor fi gãzduiti în pavilionul 13.
F În aceeasi categorie a noutãtilor se înscrie si Salonul de Asigurãri si Leasing pentru achizitionarea de aparaturã medicalã. Vor participa societãti ca Medicredit Leasing, Global Leasing Finance si Alpha Leasing. Specialistii acestor firme pot fi contactati în pavilioanele 13, 14 si 15.

Firme în standuri
* Prin Nicolas Med, unic importator si distribuitor în România al firmei Innomed International AG, terapia revolutionarã BEMER (bio-electro-magnetic energy regulation therapy) este acum posibilã si în România. Dintre echipamentele oferite la Rommedica în pavilionul 14, stand 067, amintim: • BEMER 3000 MFA (Multi-Function-Application), folosit în toate domeniile de tratament cu câmpuri electromagnetice, si BEMER 3000 VET, echivalentul în medicina veterinarã • BEMER 3000 SLT (Special Light Therapy), care combinã terapia cu luminã rosie monocromaticã si cea cu câmp electromagnetic • INNOAQUAVITAL, echipament pentru producerea apei de bãut suprapotentate: supraoxigenatã 60%, energizantã, magnetizatã, filtratã si rãcitã.
* În cadrul Romcontrola, EE Test s.a. expune în pavilionul 18, stand 03, o bogatã si variatã ofertã: • aparate de mãsurã si control pentru aplicatii în electrotehnicã, electronicã si telecomunicatii: osciloscoape, analizoare de spectru, inspectie nedistructivã • scule pentru electronicã, tehnologie de lipire, echipamente de protectie antistaticã: masini si scule de tãiat si îndoit terminalele componentelor electrice • automatizãri si instalatii electrice cu aplicatii civile si industriale, monitorizãri de mãsuri electrice si tehnologice, sisteme integrate.
* Hidrotech Engineering s.r.l., pavilion 17, stand 60, oferã, în cadrul Romenvirotec, proiecte la cheie pentru statii de epurare apã uzatã menajerã si industrialã. Proiectul serviciilor include: proiectarea, fabricarea, livrarea si instalarea echipamentelor electro-mecanice • punerea în functiune si testarea statiei • instruirea personalului de exploatare. Aceleasi servicii pot fi oferite si pentru modernizarea si retehnologizarea statiilor de epurare existente.

Opinii

• Mãdãlina Antohe, directorul firmei M-G Exim Romitalia s.r.l.: .
• Pãtrut Andrei Ionel, reprezentantul Caloris Group: De asemenea, am identificat oportunitãti de proiectare de produse noi si de asimilare, în oferta noastrã, de noi servicii pre- si post-vânzare, precum si o serie de parteneri interni si externi pentru colaborãri în vederea promovãrii de produse si servicii de înalt nivel calitativ.>

• Stefanos Vassiliou, administrator SC Specimed s.a.:

Servicii financiare
TBI Leasing s.a. (pavilion 14, stand 099) oferã servicii financiare complete în cadrul Salonului de Asigurãri Leasing.
TBI Leasing s.a., membru al grupului financiar TBIH Financial Services Group N.V., Olanda, oferã solutii flexibile de finantare pentru: • echipamente stomatologice - unituri dentare si diverse dotãri pentru cabinetele medicale si societãti cu profil medical; aparaturã pentru laboratoare de tehnicã dentarã • echipamente medicale destinate tuturor specializãrilor • aparaturã pentru laboratoare de analize • dotãri pentru industria farmaceuticã • ambulante si alte mijloace de transport.
TBI Leasing s.a. încurajeazã investitiile în sectorul medical printr-un pachet de servicii financiare complete (finantare-asigurare-negocierea contractelor de livrare cu furnizorii), caracterizat prin rapiditate, flexibilitate si profesionalism, produse adaptate continuu cerintelor cabinetelor medicale si societãtilor cu profil medical (cu experientã în domeniu sau nou-înfiintate).

Pentru evaluarea sãnãtãtii

Grupul de firme ROMAR Medical este o institutie multifunctionalã de diagnostic si asistentã medicalã, fiind integrat deplin în sistemul asigurãrilor de sãnãtate existent în România si având ca scop suplinirea cerintelor de asistentã medicalã a abonatilor sãi la standarde profesionale si tehnici occidentale.
Bazat pe o echipã de medici specialisti, care acoperã majoritatea specialitãtilor si utilizând echipamente si aparaturã medicalã de ultimã generatie, ROMAR Medical asigurã o evaluare corectã a stãrii de sãnãtate si un diagnostic precis si rapid, conferind posibilitatea efectuãrii unui tratament optim într-un timp scurt.
Activitatea desfãsuratã pânã în prezent pe piata româneascã a pozitionat Grupul de firme ROMAR Medical în anul 2003 pe locul 2 în clasamentul companiilor care oferã servicii medicale, întocmit de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si de Primãria Sectorului 3, si pe locul 6 în Topul National al firmelor, la categoria servicii sociale.

Astãzi, 31 martie 2004,
vã invitãm sã participati la urmãtoarele evenimente

12,00-16,00 - Sala Titulescu - Media Promotion - Simpozion cu tema Sãnãtatea, momentul bilantului
12,00 - Sala Centrului de Presã - Masã rotundã cu tema Noile tehnologii în contextul integrãrii europene - suportul legislativ, financiar si tendinte (Romcontrola, Romenvirotec)

Se întâmplã mâine...
...01 aprilie 2004

10,00-14,00 - Sala Brâncusi - Ronexprim s.r.l. - Simpozionul cu tema Tehnici moderne de analizã a particulelor în industria farmaceuticã
10,30-17,00 - Sala de Conferinte, Pav. 18 - Asociatia pentru Automatizãri si Instrumentatie din România - Workshop Romcontrola

Programul detaliat al manifestãrilor conexe poate fi consultat la Centrul de Presã al Romexpo s.a.

domeniu: 
categorie: